Магістерське дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Магістерське дослідження by Mind Map: Магістерське дослідження

1. 1. Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

1.1. до 23.11.2019 року

2. 2. Атестація 1

2.1. до 28.02.2020 року

3. 3. Підготовка першого розділу роботи та подання його керівнику

3.1. до 28.02.2020 року

4. 4. Підготовка другого розділу роботи а подання його керівнику

4.1. до 30.05.2020 року

5. 5. Підготовка третього розділу роботи та подання його керівнику

5.1. до 19.10.2020 року

6. 6. Атестація 2

6.1. до 01.11.2020 року

7. 7. Підготовка вступу та висновків та подання його керівнику

7.1. до 06.11.2020 року

8. 8. Проведення загальноуніверситетської конференції з представленням результатів досліджень з обраної теми магістерської роботи

8.1. до 09.11.2020 року

9. 9. Доопрацювання роботи з врахуванням зауважень керівника

9.1. до 15.11.2020 року

10. 10. Подача електронного варіанту магістерської роботи для перевірки на плагіат

10.1. до 15.11.2020 року

11. 11. Отримання відгуку керівника, зовнішньої рецензії та попередній захист

11.1. до 27.11.2020 року

12. 12. Допуск роботи до захисту зав. кафедрою

12.1. 29.11.2020 року - 03.12.2020 року

13. 13. Захист магістерської роботи

13.1. 03.12.2020 рік - 12.12.2020 рік