Vikingetidens samfund

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vikingetidens samfund by Mind Map: Vikingetidens samfund

1. Beretninger

1.1. Adam af Bremens krønike, ca. år 1070

1.1.1. Beskriver Jylland som et grufuldt og ufrugtbart land.

1.2. Den angelsaksiske krønike

1.2.1. beretning om angrebet på klosret i Lindisfarne på den engelske østkyst i året 793 og på frankiske kilders beretning om sammenstødet med danerne.

2. Arkæologiske fund

2.1. Store systematiske udgravninger af bebyggelser

2.2. Store afstande mellem landsbyer

2.3. Perioder med stor befolkningsvækst - rydning af skov og anlæggelse af ny by.

2.4. Transport til fods, okse/hest eller søveje

2.5. De største byer lå ud til vandet, da søvejene havde stor betydning for mange mennesker der kunne leve i byen.

2.6. Import af varere fra Rhinoområdet, sydøst, Sorthavsområdet, Arabien mm.

3. Sprogforskning

3.1. By som slutter på '-by', '-torp', '-bøl(le)' og '-tofte' mener sprogforskere stammer fra vikingetiden

3.2. By er som ender på '-um', '-lev', '-inge', '-sted', og '-løse' går helt tilbage til 400- og 500 tallet.

4. Levn

4.1. gamle genstande, skeletter mm.

4.2. ting som ikke har en historie

5. Social opdeling

5.1. slægtens betydning

5.1.1. Middelalderens aristokrati er vokset frem af vikingetidens krigeraristokrati.

5.1.2. de fornemme slægter havde en større samfundsmæssig dominans

5.2. Hieraki

5.2.1. Træller i bunden

5.2.1.1. en slags slaver

5.2.2. Almindelig landbefolkning

5.2.3. Overklassen/aristokratiet

5.2.4. De kongelige

5.3. vikingesamfundet var overhovedet ikke præget af lighed, medbestemmelse eller nogle form for demokrati

6. Rigs vandring

6.1. Hvilke sociallag mødte han?

6.1.1. træl

6.1.2. bønder

6.1.3. adlige og gejstlige

6.1.4. kongelige

7. Samfundets opbygning

7.1. landbrugssamfund

7.1.1. 90% landbrugere, selvforsynende

7.1.2. mænd i marken, kvinder i hjemmet

7.2. byer tæt på vand

7.2.1. 1000 - 2000 mennekser

7.3. togter

7.4. byttehandler

7.5. effektivisering af landbruget

7.6. adskille mennsker og dyr

7.7. relativt høje, men døde tidligt (39-40 år)

7.7.1. dårlige levevilkår

7.8. tradtionelt samfund

7.8.1. mest magtfulde: kongelige og de adlige

7.9. går fra mange guder til kristendommen

7.9.1. tidsperioden er ikke fastlagt (900/1000)

7.9.2. førhen de nordiske guder