(U) ansvarlig produktion og forbrug

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(U) ansvarlig produktion og forbrug by Mind Map: (U) ansvarlig produktion og forbrug

1. Biologi

1.1. Landbrugs produktion

1.2. Planter produceres

1.3. Kroppen

1.4. Konventionelt og økologisk landburg

1.5. Økosystemer

2. Geografi

2.1. Forbruger globalt

2.2. Klimaforandringer

2.3. Forbruger lokalt

2.4. Vugge til grav - uansvarligt (det går tabt)

2.5. Vugge til vugge - ansvarligt (bliver genanvendt) Genbrug

2.6. Råstoffer - Hvor findes det

2.7. Demografi og erhverv - samfund

3. Fysik/kemi

3.1. Udledning af co2

3.2. Ansvarligt forbrug

3.3. Forbrædning

3.4. Vandets kredsløb

3.5. Vedvarende energi

3.6. Fossile brændstoffer

3.6.1. Olie

3.6.1.1. Naturgasser

3.6.1.1.1. Kul

3.7. Råstoffer - den kemiske sammenhæng

3.8. Plast - den kemiske opbygning