Thema 13 Functie OAS, positie in de organisatie.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thema 13 Functie OAS, positie in de organisatie. by Mind Map: Thema 13  Functie OAS,  positie in de organisatie.

1. Soort leiding

1.1. Hiërarchische leiding

1.2. Functionele leiding

1.3. Operationele leiding

2. Samenhang TVB

2.1. Taken

2.2. Verantwoordelijkheden

2.3. Bevoegdheden

3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1. Sociale verantwoordelijkheid

3.2. Functionele verantwoordelijkheid

4. Bevoegdheden

4.1. Google docs.

5. Tips voor de praktijk

5.1. Je functieomschrijving weten

5.2. Je beroepsprofiel kennen

5.3. Je deskundigheid en bekwaamheid onderhouden.