BBL Opleiding

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BBL Opleiding by Mind Map: BBL Opleiding

1. Situatie 1

1.1. Considerations

1.1.1. 4 + 1

1.2. Why?

1.2.1. 4 dagen werken en 1 dag school (op locatie/school)

1.3. Cons

1.3.1. TL heeft zicht nodig op personeel maar ook op deze BBL's nodig.

1.3.2. Wellicht meer inspanning nodig bij inwerken van BBL's

1.3.3. Werkafwisseling (Alleen picken en vullen

1.3.4. Veel regelen vooraf start van BBL'er

1.3.5. Andere dienst?

1.4. What?

1.4.1. BBL's werken bij EFC Raalte en gaan 1 dag naar school. D.m.v. BBL kunnen ze geld verdienen en leren omgaan met afspraken die gemaakt worden (op tijd komen, afmelden bij ziekte etc. etc.)

1.5. Pros

1.5.1. Maatschappelijk belang (omgeving Raalte)

1.5.2. Vaste 'gezichten'

1.5.3. Kleine groep (4 - 8 personen)

1.5.4. 'Jobcoach' vanuit de gemeente

1.5.5. Contract afstemming met school, investeren in BBL's is school/gemeente wellicht laten vergoeden?

2. Situatie 2

2.1. Considerations

2.1.1. Stage lopen --> daarna BBL

2.2. Why?

2.2.1. Eerste indruk om vervolgens geld te kunnen verdienen

2.3. Cons

2.3.1. Stagiair haakt wellicht snel af door fysieke belasting zonder beloning

2.3.2. Met huidige onboarding, lastig borgen van taken van de stagiar

2.3.3. Geen 'Jobcoach' vanuit de gemeente

2.3.4. Inwerkperiode t.o.v. wellicht snel uitstromen = weinig rendament

2.4. What?

2.4.1. In verband met laatste stagiair van Landstede Entree, moeilijke opstart.

2.5. Pros

2.5.1. Kans om in te zien wat stagiair kan

2.5.2. Stagiair leert het werk kennen om te zien of het werk leuk en geschikt is

2.5.3. Vrije invulling, makkelijk om kennis te maken met diverse afdelingen op diverse momenten