สร้างอย่างมีความรู้และปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สร้างอย่างมีความรู้และปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ by Mind Map: สร้างอย่างมีความรู้และปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ

1. โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1.1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลังการด้านใดบ้าง

1.2. หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลักการเหล่านั้นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานนวัตกรรมอย่างไร

1.3. ต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านใดต่อไปนี้บ้าง และแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้นวัตกรรมอย่างไร

1.4. วิธีการทำ

1.5. วัตถุดิบ

1.5.1. 1.น้ำกะทิผสม

1.5.2. 2.หางนมผง

1.5.3. 3.น้ำนมโค

1.5.4. 4.หัวเชื้อ

1.5.5. 5.โยเกิร์ต

2. นาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ

2.1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลังการด้านใดบ้าง

2.2. หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลักการเหล่านั้นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานนวัตกรรมอย่างไร

2.3. ต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านใดต่อไปนี้บ้าง และแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้นวัตกรรมอย่างไร

2.4. วิธีการทำใช้งาน

3. วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอลิแล็กติกแอซิดสำหรับงานพิมพ์สามมิติ

3.1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลังการด้านใดบ้าง

3.2. หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี หลักการเหล่านั้นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานนวัตกรรมอย่างไร

3.3. ต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านใดต่อไปนี้บ้าง และแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้นวัตกรรมอย่างไร

3.4. วิธีการใช้งาน

3.5. การเลือกใช้วัสดุ

3.5.1. 1. พอลิแลกติกแอซิดหรือ PLA (Polylactic acid)

3.5.1.1. 2. อะคริโลไนไตร์ล-บิวทาไดอีน-สไตรีน หรือ ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

3.5.1.1.1. 3. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET (Polyethylene Terephthalate)