Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Forurening

1.1. Luftforurening

1.1.1. udledning af CO2 = produktion, forbrænding og transport - drivhusgasser - CH4 (Metan) = kører bøvser prutter osv.

1.2. Vandforurening

1.2.1. Pesticider - Mikroplast - farvestoffer - antibiotika

1.3. Jordforurening

1.3.1. Pesticider - affald - antibiotika

2. Økosystemer

2.1. Biotiske =Levender organismer

2.1.1. mikroorganismer

2.1.2. Mennesker

2.1.3. Dyr

2.1.3.1. krybdyr

2.1.3.2. insekter

2.1.4. Bakterier

2.1.5. Svampe

2.1.6. planter

2.2. Abiotiske =Døde organismer

2.2.1. Nedbør

2.2.2. vind

2.2.3. beliggenhed

2.2.4. Temtarapur

2.2.5. pH - Værdi

2.2.6. forsk. kemiske stoffer

2.2.6.1. fx. salt

3. Kredsløb

3.1. Det levende kredsløb

3.1.1. Dyr

3.1.2. Mennesker

3.1.3. Alt hvad der er levende

3.1.4. Planter

3.2. Den ikke-levende

3.2.1. Luft

3.2.2. Vand

3.2.3. Jord

3.2.4. Dødt organisk materiale.

3.3. 3 eksempler af kredsløb

3.3.1. phosfor

3.3.2. carbon

3.3.3. Nitrogen

3.4. Energi

4. Pesticider

4.1. Antibiotika

5. Cocktaileffekten

6. Carbon

6.1. Udledning

6.2. Carbon's kredsløb

7. Nitrogen

7.1. Nitrogen i kredsløbet

7.2. Nitrogen i DNA

8. Energistrømme

8.1. Varmeenergi

8.2. Strålingsenergi

9. Drivhuseffekten

9.1. Atmosfæren

9.1.1. drivhusgasserne

9.1.1.1. 1%

9.1.1.1.1. metan (CH4),

9.1.1.1.2. Vanddamp

9.1.1.1.3. lattergas (dinitrogenoxid, N2O),

9.1.2. Nitrogen/kvælstof

9.1.2.1. 78%

9.1.3. Oxygen

9.1.3.1. 21%

9.1.4. ozon (O3)

9.1.4.1. Absorbere UV-stråling

9.2. CFC-gasser

9.2.1. ulovligt idag

9.3. Naturlige

9.3.1. ikke komme af med varmen

9.4. Den forøgede/menneskeskabte

9.4.1. mennesker

9.4.2. Mere varmestråling

9.4.3. CO2

9.4.3.1. Vulkaner

9.4.3.2. Industri

9.4.3.3. Forbrænding

9.4.4. CH3

9.4.4.1. Landbrug

9.4.4.2. Minedrift

9.4.4.3. Vulkaner

9.4.5. N2O

9.4.6. Konsekvenser

9.4.6.1. Indlandsisen

9.4.6.2. Dyr dør

10. havet

10.1. havet bliver sure

10.2. carbonsyre

11. Ozon

11.1. Ozon laget

11.2. Ozon er en giftig luftart.

11.3. Ozon er farligt for planter og dyr

12. Befolkning på Jorden

12.1. Jordens befolkning stiger med 140 mennesker hvert minut

12.2. 11% sulter af hele jordens befolkning

12.3. 1961-63 var kalorier

13. Syrer regn

13.1. regndråber som eddike

14. Smog

14.1. en dyne der gør at CO2 og andre stoffer ikke kan komme væk

15. Stoffer

15.1. op i mod 200.000 nye stoffer hvert år

16. Bromerede flammehæmmere

16.1. computer og fjernsyn

17. Plast

17.1. blevet brugt i 60-70 år

17.2. talad

17.3. homofonstyrende

17.4. børnlegetøj

17.5. 6,4 millioner affald i havet

18. stråforkortere

18.1. begrandeles

18.2. kan ikke burges i brødkorn

19. bomuld

19.1. insektcider

19.2. afblege

20. formaldehyd

20.1. lugt

20.2. allergi og kræft fremkaldende

20.3. møbel, møbellim osv.

21. Rent drikkevand

21.1. affald

21.2. 2030

21.3. fattige lande

21.4. Medicin

21.5. Fisk

22. Affald

22.1. hver dansker smider 7 kg om dagen

22.2. Forurening

22.2.1. vand

22.2.1.1. mikro plast

22.2.2. jord

22.2.3. luft

22.2.3.1. afbrænding

22.3. behov for vand

22.3.1. medicin