Teamwerk-serie. Nr 1. Randvoorwaarden voor teamwerk - M. Vroemen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teamwerk-serie. Nr 1. Randvoorwaarden voor teamwerk - M. Vroemen by Mind Map: Teamwerk-serie. Nr 1. Randvoorwaarden voor teamwerk - M. Vroemen

1. Synergie

1.1. veel voordelen van teamwerk voor de professional.

1.2. Goed team heeft synergie 1+1=3

1.3. een team levert meer kwaliteit en innovatie

2. Verzamelingen of Groepen?

2.1. je behoort tot ontelbaar veel verzamelingen

2.2. verzameling wordt groepp als er organisatie, rolverdelinng en onderlinge betrokkenheid/afhankelijkheid ontstaat.

2.3. Kenmerk groep: mensen rekenen zichzelf tot die groep.

2.4. voor écht teamwerk = teamgeest nodig

2.5. er zijn talloze vormen van teams. Vele definties. Wel gaat het steeds om eigenaarschap en verantwoordelijkheid, samenbrengen van disciplines, en minder directe sturing.

3. 10 randvoorwaarden

3.1. 1. Is er een herkenbaar gezamenlijk belang?

3.2. 2. Het team beschikt over de juiste middelen.

3.3. 3. Teamleden hebben voldoende ruimte voor eigen invulling.

3.4. 4. Er is regelmatig contact tussen de teamleden.

3.5. 5. Er is onderlinge taakafhankelijkheid.

3.6. 6. De werkzaamheden in het team zijn verschillend.

3.7. 7. Teamleden kunnen elkaar vervangen

3.8. 8. De omvang in het team is beperkt.

3.9. 9. De teamleden zijn gemotiveerd om als team te werken.

3.10. 10. De teamleden beschikken over teamvaardigheden.

4. "Teamwerk is een moeten geworden dat bij velen een obsessie heeft gecreëerd voor de geheimen en successen ervan."

5. "Een team is wel een groep maar een groep is niet altijd een team."