Revolució Francesa (1789-1799)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Revolució Francesa (1789-1799) by Mind Map: Revolució Francesa (1789-1799)

1. Fases

1.1. 1a fase

1.1.1. Bases de la Revolució

1.1.1.1. Il·lustració

1.1.1.2. Basat en la raó

1.1.1.3. Constitució Americana (1787)

1.2. 2a fase

1.2.1. Causes

1.2.1.1. Les exigències de la Burgesia

1.2.1.1.1. Vol la llibertat econòmica

1.2.1.1.2. Aspira a una societat justa i igualitaria

1.2.1.1.3. Vol un canvi en la forma de governar (República, democràcia,...)

1.2.1.2. Causes immediates

1.2.1.2.1. Crisi econòmica

1.2.1.2.2. Crisi financera

1.3. 3a fase

1.3.1. Moment previ a la Revolució

1.3.1.1. La Revolta dels privilegiats

1.3.1.1.1. els feien pagar impostos

1.3.1.2. Estats Generals: presidit pel Rei

1.3.1.2.1. Noblesa

1.3.1.2.2. Clergat

1.3.1.2.3. No privilegiats

1.3.1.3. No va haver-hi acord a l'hora de votar

1.3.1.3.1. Privilegiats volien votar per estaments

1.3.1.3.2. No privilegiats volien votar per cap

1.4. 4a fase

1.4.1. No privilegiats abandonen Estats Generals i formen l'Assemblea Nacional

1.4.1.1. Es proclamen representants de la nació

1.4.1.2. Volien redactar una Constitució

1.4.1.3. Dóna inici al procés revolucionari

1.4.2. 14 de juliol 1789

1.4.2.1. Presa de la Bastilla

1.4.3. Estiu de 1789

1.4.3.1. "LA GRAN POR"

1.4.3.1.1. Revoltes i saquejos de les classes baixes

1.5. 5a fase

1.5.1. Monarquia constitucional (1789-1792)

1.5.1.1. Acceptació de l'Assemblea Nacional: Assemblea Nacional Constituent

1.5.1.1.1. Abolició pilars Àntic Règim

1.5.1.1.2. Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà

1.5.1.1.3. Constitució (1791)

1.5.1.2. Assemblea Legislativa

1.5.1.2.1. Lleis per implantar el liberalisme

1.5.1.2.2. Obliga a la noblesa a pagar impostos

1.5.1.2.3. Crea la Guàrdia Nacional

1.5.1.3. Fugida de Varennes (juny 1791)

1.5.1.3.1. Lluís XVI intenta fugir

1.6. 6a fase

1.6.1. República Social (1792-1794)

1.6.1.1. Revolta de les classes populars (sans-culottes)

1.6.1.2. Assalt al palau reial de les Tulleries (agost 1792)

1.6.1.2.1. Empresonen a la família reial

1.6.1.3. 1a fase: Convenció Girondina (1792-1793)

1.6.1.3.1. Sector moderat de la burgesia

1.6.1.3.2. Convenció Nacional

1.6.1.3.3. Judici i execució dels reis (1793)

1.6.1.3.4. Aliança de les monarquies europees

1.6.1.4. 2a fase: Convenció Jacobina (1793-1794)

1.6.1.4.1. Sector radical de la burgesia: fase més extrema

1.6.1.4.2. Nova Constitució

1.6.1.4.3. Robespierre: màxim exponent

1.6.1.4.4. Política del Terror

1.7. 7a fase

1.7.1. El Directori (1794-1799)

1.7.1.1. Burgesia moderada pren el control

1.7.1.1.1. Anul·len lleis jacobines

1.7.1.1.2. Retorn dels exiliats

1.7.1.1.3. Nova Constitució (1795)

1.7.1.1.4. Oposició dels monarques i dels radicals: demanen ajuda a Napoleó Bonaparte