Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nya tiden (1492-1699) by Mind Map: Nya tiden (1492-1699)

1. Ny världsbild

1.1. upptäcksresor

1.1.1. Handel, Guld och silver

1.1.1.1. Vetenskap, inre och yttre

2. Ny ekonomi

2.1. merkantilismen

2.1.1. samla guld och silver

3. Ny kungamakt

3.1. starka kungar

3.1.1. Avlönar soldater och tjänstemän

4. Ny religion

4.1. Martin Luther

4.1.1. Refomationen

4.1.1.1. Protestantismen

5. Nytt Sverige

5.1. Gustav Vasa

5.1.1. Landet blev självständigt

5.1.1.1. Protestantismen

5.1.1.1.1. Arvkungadöme