ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน by Mind Map: ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

1. ประเทศไทย

1.1. กรุงเทพมหานคร

1.2. ภาษาไทย

1.3. พุทธนิกายเถรวาท 95% อิสลาม 4%

1.4. ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.5. อาหารต้มยำกุ้ง

2. ประเทศกำพูชา

2.1. กรุงพนมเปญ

2.2. ภาษาเขมร อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯ

2.3. พุทธ (เถรวาท) เป็นหลัก

2.4. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

2.5. อาหารอาม็อก

3. ประเทศเวียดนาม

3.1. กรุงฮานอย

3.2. ภาษาเวียดนาม

3.3. พุทธนิกายมหายาน 80% คริสต์ 15%

3.4. ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

3.5. อาหารปอเปี๊ยะเวียดนาม

4. ประเทศลาว

4.1. นครหลวงเวียงจันทร์

4.2. ภาษาลาว

4.3. พุทธ 75 % ผี 16%

4.4. สังคมนิยมคอมมิวนิวนิสต์

4.5. อาหารสลัดหลวงพระบาง

5. ประเทศเมียนมา

5.1. เนปีดอ

5.2. ภาษาพม่า

5.3. พุทธ 90% คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%

5.4. เผด็จการทางทหาร

5.5. อาหารหล่าเพ็ด

6. ประเทศอินโดนีเซีย

6.1. จาการ์ตา

6.2. ภาษาอินโดนีเซีย

6.3. อิสลาม 87% คริสต์ 10%

6.4. ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

6.5. อาหารกาโด กาโด

7. ประเทศฟิลิปปินส์

7.1. กรุงมะนิลา

7.2. ภาษาฟิลิปิโน อังกฤษ สเปน จีน

7.3. คริสต์โรมันฯ 83% อิสลาม 5%

7.4. ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

7.5. อาหารอโดโบ้

8. ประเทศบรูไนฯ

8.1. บันดาร์ เสรี เบกาวัน

8.2. ภาษามาเลย์ อังกฤษ และจีน

8.3. อิสลาม 67% พุทธ 13% คริสต์ 10%

8.4. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

8.5. อาหารอัมบูยัต

9. ประเทศมาเลเซีย

9.1. กรุงกัวลาลัมเปอร์

9.2. ภาษามาเลย์ อังกฤษ จีน

9.3. อิสลาม 60% พุทธ 19% คริสต์ 11%

9.4. ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

9.5. อาหารนาซิ เลอมัก

10. ประเทศสิงคโปร์

10.1. สิงคโปร์

10.2. ภาษามาเลย์ จีนกลาง

10.3. พุทร 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5%

10.4. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว

10.5. อาหารลักซา