Demerbroeken Testelt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demerbroeken Testelt by Mind Map: Demerbroeken Testelt

1. Zaadverspreiding

1.1. Zaadverspreiding door wind

1.1.1. Graszaden reizen verre afstand door wind

1.1.1.1. SUCCESSIE

1.1.1.1.1. Vorming grasland

1.2. Zaadverspreiding door waterlopen

1.2.1. Voorbeeld: zaden wilgen verspreid door waterlopen bij regen en overstromingen

1.3. Zaadverspreiding door dieren

1.3.1. Voorbeeld: verspreiding vrucht zomereik door muis en gaai

2. Waterkringloop=Demer

2.1. Input

2.1.1. Primaire input

2.1.1.1. Regenwater

2.1.1.1.1. Deel komt in kringloop Demer= ecologisch systeem

2.1.1.1.2. Deel kan niet in grond door beton, kassei,... --> komt in riool -->economisch systeem

2.1.1.2. Gronwater komt in kringloop Demer= ecologisch systeem

2.2. Output

2.2.1. Fysische verdamping

2.2.1.1. Door zonlicht

2.2.2. Biochemische verdamping

2.2.2.1. Door huidmondjes

2.2.2.1.1. In winter: minder verdamping

3. Dieren

3.1. Secundaire productie

3.2. Begrazing

3.2.1. Rem op successie van grasland naar ruigte en bos

3.3. Bemesting

3.3.1. Positieve invloed op vruchtbaarheid grond en dus groei planten

3.4. Zoöchorie

4. Nutriënten

4.1. Economisch

4.1.1. Wegverkeer

4.1.1.1. Stikstofoxide

4.1.2. Landbouw

4.1.2.1. Ammoniak

4.2. Ecologisch

4.2.1. Slibafzet bij overstromen Demer

4.2.1.1. Fosfor en stikstof

4.2.2. Afbraak organisch materiaal

4.2.2.1. Organisch materiaal dat op grond valt, wordt gehumificeerd

4.2.2.1.1. Afgebroken tot stikstof en fosfor in de bodem = MICROBIËLE AFBRAAK