HANDELSASSITSENT MED SPEICALE I SALG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HANDELSASSITSENT MED SPEICALE I SALG by Mind Map: HANDELSASSITSENT MED SPEICALE I SALG

1. Modul 2 - Salg

1.1. SWOT

1.1.1. Markedet

1.1.1.1. Segmentering

1.1.1.1.1. Målgrupper

1.1.1.2. Horisontal

1.1.1.3. Vertikal

1.2. TOWS

1.3. Konkurrence analyse

1.4. Markedsføring og markedsføringplan

1.4.1. Budgetter

1.4.1.1. indtjening

1.5. ABC analysen

1.6. Prisfastsættelse

1.7. Udvikling

1.7.1. Sortiment

2. Modul 3 - Indkøb

2.1. Indkøbspolitikker

2.2. Indkøb

2.2.1. Outsourcing?

2.2.1.1. 3. partspolitik

2.3. Strategi

2.4. Leverandøre

2.4.1. Leverandørsamarbejde

2.4.2. Leverandør søgning

2.4.2.1. Leverandør udvælgelse

2.5. PEST - analyse

2.6. Købeloven

2.6.1. Aftaleloven

2.7. CSR

2.7.1. Etik

3. Modul 4 - Logistik

3.1. De 7 R'er

3.2. Forsyningsstrategi

3.3. Produktionsstrategi

3.4. Distributionsstrategi

3.5. Varerlager

3.5.1. ABC Analyse

3.5.1.1. Vareplacering

3.5.2. Lageromkostniger

3.5.3. Lagerrente

3.6. Kanban

3.6.1. Produktionskanban

3.6.2. Transportkanban

4. Modul 5 - Tværfaglig

4.1. projektledelse

4.1.1. Projektstyring

4.1.1.1. Gantt - kort

4.2. salg

4.2.1. Forretningsudvikling

4.2.1.1. Sortimentudvikling

4.2.1.1.1. EFU

4.2.2. Salgsbudget

4.2.3. Salgsplanlægning

4.2.3.1. Markedsføringsbudget

4.2.3.2. Markedsføringsplan

4.2.4. Tilbud

4.2.4.1. Tilbudssammenligning

4.3. Logistikanalyse

4.4. Prisfastsættelse

5. Modul 6 - Kulturforståelse

5.1. Forhandlingsteknik

5.2. Sprogligebarreir

5.2.1. Kommunikation

5.3. Kulturforskelle

5.3.1. Tidsforskelle

6. Modul 7 - International handel

6.1. Globalisering

6.1.1. Hvad ser der i verdene

6.2. Handelspolitik

6.2.1. WTO

6.2.2. EU

6.2.3. Brexit

6.2.4. Told & Moms

6.2.4.1. Internationale betalinger

6.2.4.2. Gebyerer

6.2.5. Kvoter

6.2.6. GATT

6.2.7. WTO

6.3. Eksport

6.3.1. Markeder

6.3.2. Forskellige former

6.3.3. Stragetisk salg

6.4. Import

6.4.1. Toldunion

6.4.1.1. Beskatning

6.5. Transport

6.5.1. Info-terms

6.6. CISG

6.6.1. FN

6.7. Absolutte fordele

6.8. Komparative fordele

7. Modul 1 - Handel

7.1. Porters Five Forces

7.2. Canvas modellen

7.3. Doglas MCgregor's teori

7.3.1. Teori X

7.3.2. Teori Y

7.4. Herzbergs motivationsteori

7.5. Eisenhower modellen

7.6. Forretningsforståelse

7.6.1. Budgetter

7.6.2. Bundlinjen

7.6.3. Balancen

7.6.4. Likviditet

7.7. Orginastionsdiagram

7.8. Forretningsplan

7.8.1. Strategi

7.9. Pain

7.9.1. Job

7.9.1.1. Gain

7.10. Value proposition

7.10.1. værdi

7.10.2. Løfter

7.10.3. strategi