Cooperative learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cooperative learning by Mind Map: Cooperative learning

1. Litteratur

1.1. Spencer Kagan

1.1.1. "Bibelen"

1.2. Dafolos

1.2.1. Arbejdsarksagtig

1.3. Samarbejde om læring

1.3.1. Teoribogen

2. Teorien bag

2.1. Metode til tilrettelægges af UV

2.1.1. Ikke kun mindet på UV

2.2. Problemer i undervisningen:

2.2.1. De stærke får mest ud af gruppearbejde

2.2.2. Læreren taler 70 % af tiden.

2.2.3. Elever sidder stille længe

2.3. Hvad er CL

2.3.1. Strukturerede samarbejdsformer skaber dynamik i klasseværelset

2.3.2. Samarbejde organiseres i strukturer, der trin for trin fører eleverne igennem læreprocessens faser

2.3.2.1. Nyt punkt

2.3.3. Et forsøg på at indfange de smuthuller der findes i klassisk samarbejde. Den enkelte elev er bliver gjort ansvarlig

2.4. 3 grundsætninger

2.4.1. Læring er en social proces

2.4.2. Elever VIL gerne samarbejde

2.4.3. At lære ved SELV at undervise betyder, at læringen sidder bedre fast

2.5. Hermannsen

2.5.1. Læring består af tre faser

2.5.1.1. 1. Forforståelse

2.5.1.2. 2. Arbejdsproces

2.5.1.3. 3. Opsamling

2.5.2. For meget arbejde med 2 - for lidt med 1+3

3. Konkrete øvelser - se bibelen for insp

3.1. Bankopladen

3.1.1. Man skal rundt og finde nogle af de andre

3.1.2. Ikke alle ved det samme

3.1.3. Variation: tag en lydoptager med

3.1.3.1. Journalistleg: Nogle er journalister, nogle er kilder

3.1.3.2. Klassen deles i to, hver halvdel arbejder med forskellige ting. Find oplysninger hos hinanden.

3.1.4. Engelsk samtaleform

3.1.4.1. Vocabulary

3.1.4.2. Repition

3.1.4.3. Nyt punkt

3.2. Stil op på række

3.2.1. Alle får et ord/ en del af en ligning

3.2.2. Alle vender samtidig.

3.2.3. Nu skal der stilles op, så sætningen/ligningen bliver rigtig.

3.3. Bordet rundt

3.3.1. Alle skal bidrage til en brainstorm

3.4. Værdilinje

3.4.1. Hvor god er du

3.4.2. Hvor enig/uenig er du

3.4.3. Ryk evt. en plads.

3.5. Dobbeltcirklen

3.5.1. Nyt spørgsmål hver gang

3.5.2. Genfortæl det, du lige har sagt til mig

3.6. Quiz og byt

3.6.1. Send sedler rundt - "Stil et spørgsmål"

3.6.2. Den kan evt. udbygges med egne spørgsmål

3.6.3. Dansk: tekstnær analyse

3.6.3.1. Klip teksten ud - hvad betyder denne passage

3.6.3.2. Træner også højtlæsning.

3.7. Lyt, tegn og skriv/tal

3.7.1. Hvad er det vigtigste, du har lært

3.7.2. Tegn en evaluering

3.8. Rollelæsning

3.8.1. Læs EU-tekst med forskellige politikeres ører

3.8.2. Læs et digt. En finder metaforer, en ser på alitterationer, etc

3.8.3. Brug evt mulighed for relatere, perspektivere

3.9. Mødet på midten

4. Ressourcer

4.1. Filmkompagniet.dk

4.2. EMU - gymnasie

4.2.1. Forløb med CL

4.3. Læringsstil undersøgelser

5. Generelle principper

5.1. Vær meget eksplicit og præcis i instruktioner

5.2. Strukturer i seks domæner

5.2.1. 1. Classbuilding

5.2.2. 2. Teambuilding

5.2.3. 3. Viden og færdigheder

5.2.4. 4. Tænkefærdigheder

5.2.5. 5. Videndeling

5.2.6. 6. Kommunikative færdigheder

5.3. PILS-principper

5.3.1. Samtidig interaktion

5.3.2. Positiv indbyrdes afhængighed

5.3.3. Individuel ansvarlighed

5.3.4. Lige deltagelse

5.4. Gruppedannelse er et fast issue

5.4.1. Random

5.4.2. Fagligt

5.4.3. Læringsstile

5.5. Stopstrukturer

5.5.1. Stop midt i noget

5.5.2. Hvad har vi lært indtil nu?

5.5.3. Skaber afvekslelse

6. Evaluering

6.1. Super

6.2. Nyt punkt

6.3. Nyt punkt

6.4. Nyt punkt

6.4.1. Nyt punkt

6.4.2. Nyt punkt

7. Nyt punkt

7.1. Nyt punkt