Danmark i middelalderen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Danmark i middelalderen by Mind Map: Danmark i middelalderen

1. Hverdagsliv

1.1. Kirken og de rige ejede det meste af jorden

2. Danmark og verden

2.1. I Europa startede middelalderen allerede i 476, men i Danmark blev det først middelalder omkring år 1050.

3. Kongemagt og krig

3.1. de første konger i maddelellerren

3.2. Svend 2

3.3. Harald 4

3.4. Knud 4

4. Kalmarunionen

4.1. Danmark, Norge og Sverige

5. Kirken og troen

5.1. I middelalderen troede de fleste på den katolske kirke. Kirken havde meget magt, og den bestemte, hvordan folk skulle tænke. Alle skulle forstå verden ud fra Bibelen. Det var ikke i orden at sige noget nyt, hvis det ikke passede sammen med kristendommen.