Azərbaycanın Şəhərləri

Azərbaycanın şəhərlərinin tanıtımı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Azərbaycanın Şəhərləri by Mind Map: Azərbaycanın Şəhərləri

1. Bakı

2. Şəki

3. İsmayıllı

4. Quba

5. Şamaxı

6. Sumqayıt

7. Lənkəran

8. Şuşa