"IK als godsdienstleerkracht"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"IK als godsdienstleerkracht" by Mind Map: "IK als godsdienstleerkracht"

1. Levensvragen en levensbeschouwing Levensbeschouwingen zijn ontstaan doordat mensen levensvragen stellen --> Geïnstitutionaliseerde levensbeschouwing [Mét hoofdletter] LEVENSBESCHOUWING (grote l) = pakket van verhalen, bronnen en ideeën als gebruiken, tradities en rituelen die een antwoord bieden op levensvragen.

2. A. Leraar met hart en ziel

3. Vanuit je hart --> Je wilt vanuit je hart lkt worden. Met heel je gevoel betrokken zijn bij het vak. "Wat je hart je ingeeft" Je kan op die manier: - Een relatie opbouwen - Informatie verkrijgen - Ervaringen opslagen - Onderzoeken wat raakt - Voelen en beleven

4. VANUIT HET HART Ik moet toegeven dat ik met een groot hart voor het onderwijs heb gekozen. Al van kleins af aan wilde ik graag leerkracht worden, toch koos ik na het secundair voor de opleiding 'orthopedagogie', maar de liefde van het onderwijs is steeds aanwezig gebleven. Het verbaasde dan ook niemand dat ik uiteindelijk voor deze opleiding koos.

5. Vanuit je ziel = De kern van wie je bent, je identiteit. Het is je kracht, je energie en je innerlijke drive. Je kan je ook laten inspireren door: - Dingen buiten jou (verhaal, leerkracht, lied ...). - Dingen minder concreet en tastbaar, je ervaart een kracht buiten jezelf. "Als je inspiratie ervaart, kun je je ziel leggen in wat je doet."

6. Hebben v/e levensbeschouwing "Een lkt die iemand is, ergens voor staat, die zijn identiteit zichtbaar maakt, is een bezielde lkt." --> Hoe je tegen het leven aankijkt --> Wat je inspireert = LEVENSBESCHOUWING (kleine l)

7. B. Wat is levensbeschouwing?

8. Definitie = Een kijk op het leven. Iedereen ontwikkelt een persoonlijke levensbeschouwing, door wat je meemaakt en hoe je daar betekenis aan geeft. In die betekenis onderscheid je wat je inspireert en wat je de moeite waard vindt. --> Je vormt een referentiekader dat werkt als een soort bril waardoor je naar de wereld om je heen kijkt.

9. Levensbeschouwelijke ontwikkeling = Het proces van steeds opnieuw betekenis geven aan de wereld om je heen. Deze ontwikkeling gaat je leven lang door. Je EIGEN levensbeschouwing is nooit af.

10. Levensverhalen --> Het verhaal dat je vertelt over je eigen wereld = verzameling antwoorden op vragen waar ieder een eigen antwoord op moet geven. Bv. Wat kan ik betekenen? Wat is liefde? Vriendschap? Wat is de zin van het leven? = LEVENSVRAGEN Mensen hebben zich altijd al vragen gesteld over het hoe en waarom van het leven.

11. Als een verhaal = Je kan de persoonlijke levensbeschouwing zien als een verhaal, waarin je vertelt hoe je tegen het leven aankijkt. --> wat belangrijk of betekenisvol is --> proces van selecteren, wegen en betekenis geven

12. Levensvragen = Hebben een universeel karakter, waar geen eenduidig antwoord op bestaat. Iedereen vormt zijn eigen antwoord, een antwoord dat niet vast staat en verandert in de loop van je leven.

13. LEVENSVRAGEN Enkel jaren nadat mijn ouders gescheiden waren, vroeg ik me vaak af wat liefde eigenlijk betekende, en waarom mensen in het huwelijk traden om elkaar nadien pijn te doen en toch uit elkaar te gaan. Tot op vandaag heb ik nog steeds geen geruststellend antwoord op deze vraag gekregen.

14. C. Veranderende visie

15. De samenleving verandert snel - Vragen rond godsdienst, normen/ waarden en hoe we omgaan met de verschillen daarrond komen de school binnen. - Scholen sluiten niet meer één op één aan bij de achtergrond van leerlingen, op het vlak van levensbeschouwing. DUS: Nieuwe theorieën en praktijken: - Iedereen ontwikkelt een levensbeschouwing - Het gebeurt niet alleen op scholen met een levensbeschouwelijke signatuur - Het gebeurt niet alleen in vooraf vormgegeven lessen.

16. Méér dan lesgeven Levensbeschouwelijk leren is een belangrijk onderdeel in de vorming van leerlingen. Het is dus een vormingsgebied! Niet los van : - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Burgerschapsvorming BURGERSCHAPSVORMING = Kinderen leren om actief deel te nemen aan de democratische samenleving en op een respectvolle, kritische, open manier om te gaan met alle culturele en religieuze verschillen.

17. BURGERSCHAPSVORMING Binnen de opleiding werd er heel vaak belang gelegd aan het burgerschapsmodel, waarbij mensen zich mogen gedragen als volwaardige burgers en niet buiten de maatschappij moeten geplaatst worden. Ik vind dat dit ook voor kinderen geldt. Zij mogen ook kennis hebben van het leven, van onze maatschappij, zodat ze voorbereid worden op het leven. En ook hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen.

18. MIJN LEVENSBESCHOUWING Doorheen mijn leven heb ik een persoonlijke kijk gekregen op het leven. Hierbij vind ik het van belang om jezelf te zijn, om uniek te zijn én je niet te vergelijken met anderen. Daarnaast houd ik van positiviteit en enthousiasme, en probeer ik alles positief te bekijken. Sommigen noemen me naïef. Ik vind beleefdheid van groot belang en respect voor anderen. Ik probeer behulpzaam te zijn naar anderen toe en de beste versie van mezelf te geven. Ik ga dan ook trachten om deze kijk, deze identiteit door te zetten in mijn vak als leerkracht.

19. MIJN LEVENSVERHAAL Als kind had ik steeds veel bang van het onweer. Mijn ouders vertelde me dan een verhaal over de wolken die ruzie maakten, want één van de wolken had gelogen tegen iemand anders én dan mocht niet. Het lawaai dat hiermee gepaard ging, was het geschreeuw en geroep. De bliksem was een manier van de ene wolk om zich te excuseren tegen de andere wolk. Voor mij was dit een verhaal waardoor ik een antwoord kreeg op een vraag die ik me stelde, hierdoor werd ik gerust gesteld en stond ik helemaal anders tegenover onweer.

20. Een leerkracht met bagage --> Jouw interpretatie, mening, eigen kijk op het leven doet ertoe. Je gaat samen met je leerlingen op zoek naar wat jullie belangrijk vinden, waar jullie in geloven, ... Het vraagt een professionele identiteit, waar je je persoonlijke identiteit verbindt aan je visie en handelen als leerkracht.