Uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uvod u informacijske sustave by Mind Map: Uvod u informacijske sustave

1. Karakteristike informacija:

1.1. - točnost

1.2. -pouzdanost

1.3. - fleksibilnost

1.4. -sigurnost

1.5. količina

1.6. jednostavnost

2. Hijerarhija znanja:

2.1. - mudrost

2.2. - iskustvo moralne norme

2.3. - znanje

2.4. - sinteza

2.5. - informacije

2.6. - analiza

2.7. -podaci

3. Struktura informacijskog sustava

3.1. - hardver

3.2. -softver

3.3. - ljudi

3.4. - organizacija

3.5. - mreža

3.6. - baza podataka

4. Informacijsko preopterećenje

4.1. Primatelj prima puno nepotrebnih informacija.

5. Informacijski sustav

5.1. -ulaz

5.2. -proces

5.3. -izlaz

5.4. -povratna veza

6. Funkcije informacijskog sustava:

6.1. - prikupljanje podataka

6.2. - obrada podataka

6.3. - pohranjivanje podataka i informacija

6.4. - dostavljanje podataka i informacija

7. Struktura informacijskog sustava

7.1. Hardver

7.1.1. Fizički dijelovi računala

7.2. Softver

7.2.1. Programska oprema računala

7.3. Ljudi

7.3.1. Rade s informacijskim tehnologijama

7.4. Organizacija

7.4.1. Metode i veze softvera i ljudi

7.5. Mreža

7.5.1. Koncept komunikacijskog povezivanja računala

7.6. Baza podataka

7.6.1. Spremnik podataka

8. Electronic data intercgange (EDI)

8.1. Prijenos strukturiranih podataka prema dogovorenim standardima

8.2. Narudžbe, otpremnice, računi, primke, obavijesti o plaćanju

9. Digitalna transformacija

9.1. Proces poslovne transformacije

9.2. Ubrzane poslovne aktivnosti zbog iskorištenja poslovne prilike

9.3. Niži troškovi, veći profit

10. Faze izgradnje IS-a

10.1. Baza podataka

10.2. Web sučelje

10.3. Veze back i front enda

10.4. Korisničko sučelje

10.5. Testiranje

10.6. Dokumentacija

11. IS u poslovanju

11.1. Sustav za automatizaciju ureda

11.2. Transakcijski sustav

11.3. Sustav za upravljanje kupcima

11.4. Sustav za upravljanje resursima

11.5. Sustav za naplatu