Soorten alternatieve energie voor auto's

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Soorten alternatieve energie voor auto's by Mind Map: Soorten alternatieve energie voor auto's

1. persluchtmoter

1.1. werkwijze

1.1.1. aandrijving met lucht

1.1.2. bij persluchtmotor wordt er meer lucht in een gesloten ruimte 'ingedrukt' dan er normaal aanwezig is, luchtdruk in ruimte stijgt

1.1.3. lucht wordt onder hoge druk in cilinders geblazen en de zuigers bewegen

1.2. voordelen

1.2.1. veilig

1.2.2. geen uitlaatgassen gevormd

1.2.3. gewone lucht uitgestoten

1.3. nadelen

1.3.1. elektriciteit nodig

1.3.2. persluchtmoter is pas milieu vriendelijk als perslucht wordt gemaakt met groene energie

2. Moter op biobrandsrof

2.1. wekwijze

2.1.1. biobrandstoffen die gewonnen worden uit biomassa

2.1.2. eerste bobrandstoffen werden gemaakt uit voedselgewassen bv.maïs,koolzaad,tarwe...

2.1.3. alternatieven: houtsnippers,stro,gebruikt frituurvet,algen...

2.2. voordelen

2.2.1. minder CO2,roet en fijn stof uitstoot

2.2.2. nieuwe mogelijkheden voor boeren

2.2.3. we worden voor onze brandstof onafhankelijk van Rusland en het Midden-Oosten

2.3. nadelen

2.3.1. biobrandstoffen zijn duur

2.3.2. in derde wereld zou biobrandstof zelf tot een voedselcrisis kunnen leiden

3. Moter op gas/lpg

3.1. werkwijze

3.1.1. brandstof: fossiele brandstof die ontstaat bij raffinage van aardolie (productie van benzine,diesel...)

3.1.2. lpg is een stuk goedkoper dan benzine en diesel

3.1.3. lpg-installatie is echter duur (tussen 1000 en 2700 euro)

3.2. voordelen

3.2.1. gas is milieuvriendelijker

3.2.2. minder schadelijke uitlaatgassen

3.2.3. minder uitstoot van fijn stof

3.2.4. minder belasting (erg goedkope brandstof)

3.3. nadelen

3.3.1. lpg-gas is explosief

3.3.2. in sommige parkings/tunnels zijn lpg-voertuigen nog niet toegelaten

3.3.3. aardgas is fossiele brandstof dus nog geen volwaardig alternatief

4. elektrische auto

4.1. werkwijze

4.1.1. aangedreven door elektrometer

4.1.2. machine die elektrische energie omzet in mechanische energie (ronddraaiende beweging)

4.2. voordelen

4.2.1. geen schadelijke uitlaatgassen

4.2.2. geen geluidshinder

4.2.3. minder onderhoud

4.2.4. goedkoper dan diesel

4.3. nadelen

4.3.1. minder ver kunnen rijden

4.3.2. urenlang opladen

4.3.3. gebrek aan oplaad plaatsen

4.3.4. relatief onbekend

4.3.5. batterijen zijn zwaar

5. hybride auto

5.1. werkwijze

5.1.1. hybride auto heeft meestal een verbrandingsmotor, een elektromotor en een accu

5.1.2. auto's waarbij verbrandingsmotor niet de wielen maar enkel de stroomgenerator aandrijft noemen we E-REV

5.2. voordelen

5.2.1. verbruikt in sommige gevallen tot de helft minder brandstof

5.2.2. heel weinig geluid

5.3. nadelen

5.3.1. complexer om een hybride auto te maken

5.3.2. hybride auto is duurder

5.3.3. accu's zijn zwaar

5.3.4. extra ruimte nodig voor accu's en de elektromotor

6. zonneauto

6.1. werkwijze

6.1.1. zonnestralen worden opgevangen door zonnepanelen

6.1.2. fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit

6.1.3. elektriciteit word opgeslagen in accu

6.2. voordelen

6.2.1. geen schadelijke uitlaatgassen

6.2.2. beter voor milieu

6.3. nadelen

6.3.1. er is niet altijd zonlicht

6.3.2. veel zonnepanelen nodig

6.3.3. gewicht van auto moet laag zijn

6.3.4. zo weinig mogelijk weerstand ondervinden (aerodynamica)

7. motor op water

7.1. werkwijze

7.1.1. waterstof kun je niet zomaar uit de grond halen

7.1.2. gemaakt worden: elektrolyse,proces waarbij water omgezet wordt in waterstofgas en zuurstofgas

7.1.3. in brandstofcel wordt waterstof weer samengebracht met zuurstof

7.1.4. daarbij wordt elektriciteit en opnieuw water gemaakt

7.2. voordelen

7.2.1. gronwatervoorraden niet onuitputtelijk

7.2.2. gebruik van waterstof in milieuvriendelijker

7.2.3. vrij stil

7.3. nadelen

7.3.1. elektriciteit nodig om waterstof te maken

7.3.2. ontplofbaar mengsel als het in aanraking komt met zuurstofgas