alternative energie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
alternative energie by Mind Map: alternative energie

1. perslucht

1.1. werking:

1.1.1. zorgen voor hoge luchtdruk in gesloten ruimte

1.2. nadelen

1.2.1. elektriciteit nodig

1.3. voordelen

1.3.1. veilig

1.3.2. elektriciteit nodig

2. biobrandstof

2.1. biobrandstoffen: gewonnen uit biomassa

2.1.1. alternatieven

2.1.1.1. stro

2.1.1.2. houtsnippers

2.1.1.3. oneetbare gewassen

2.1.2. voedselgewassen

2.1.2.1. bv: maïs, tarwe,...

2.1.2.2. prijs steeg -) alternatieven

2.2. biodiesel tanken

2.2.1. tankstations waar je biodiesel kan tanken -) beperkt

3. gas/lpg

3.1. nadelen

3.1.1. lpg explosief dus kan ontploffen

3.1.2. dure installatie

3.2. gas tanken

3.2.1. aantal tankstation waar je gas/lpg kan tanken -) beperkt

3.3. voordelen

3.3.1. goedkoop

3.3.2. minder uitstoot

4. elektriciteit

4.1. elektromoter

4.1.1. machine die elektrische energie omzet in mechanische energie

4.1.2. elektriciteit opgeslagen in accu's

4.2. voordelen

4.2.1. geen uitlaatgassen

4.2.2. geen geluidshinder

4.2.3. goedkoper

4.2.4. minder onderhoud

4.3. nadelen

4.3.1. minder ver rijden

4.3.2. urenlang worden opgeladen

4.3.3. gebrek aan plaatsen waar je hem kan opladen

4.3.4. batterijen zijn zwaar

4.3.5. bij maken elektriciteit wordt CO2 uitgestoten

4.3.6. duurder in aankoop

4.3.7. batterijen worden gemaakt met zeldzame materialen

5. hybride auto

5.1. combinatie

5.1.1. verbrandingsmotor

5.1.2. een elektromoter

5.1.3. een accu

5.2. voordelen

5.2.1. gebruikt in sommige gevallen tot de helft minder brandstof

5.2.2. weinig geluid

5.3. nadelen

5.3.1. complexer om hybride auto te maken -) dure auto

5.3.2. accu's zijn zwaar

5.3.3. extra ruimte nodig voor accu's en elektromotor

6. zonne-energie

6.1. zonlicht wordt omgezet naar elektricitei

6.1.1. elektriciteit wordt opgeslagen in een accu

6.1.2. zonnewagen stoot geen schadelijke stoffen uit

6.2. rekening me houden b

6.2.1. niet altijd zonneschijn

6.2.2. veel zonnepanelen

6.2.3. gewicht auto

6.2.4. zo weinig mogelijk luchtweerstand (aerodynamica)

7. water

7.1. werking

7.1.1. bij elektrolyse van water wordt het water omgezet in waterstofgas en zurstofgas en zuurstofgas

7.2. nadelen

7.2.1. elektriciteit nodig waterstof

7.2.2. past alleen in grote auto's

7.2.3. ontplofbaar mengsel

7.3. voordelen

7.3.1. grondwatervoorraden niet onuitputtelijk

7.3.2. milieuvriendelijk

7.3.3. vrij stil

7.4. waterstof tanken

7.4.1. weinig tankstations waar waterstof getankt kan worden