Het vlaggenschip - Mijn ideale school door Samuel Wright

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het vlaggenschip - Mijn ideale school door Samuel Wright by Mind Map: Het vlaggenschip  - Mijn ideale school door Samuel Wright

1. Algemeen onderwijs

1.1. VMBO - TL

1.1.1. Onderbouw VMBO-TL (Jaar 1 & 2)

1.1.1.1. Nederlands

1.1.1.2. Engels

1.1.1.3. Frans of Duits

1.1.1.4. Wiskunde

1.1.1.5. Mens en natuur

1.1.1.6. Mens en maatschappij

1.1.1.7. Kunst en cultuur

1.1.1.8. Bewegen en sport

1.1.1.9. Geschiedenis

1.1.1.10. Aardrijkskunde

1.1.1.11. Natuur- en scheikunde

1.1.1.12. Biologie

1.1.1.13. Techniek

1.1.1.14. Drama

1.1.1.15. Muziek

1.1.1.16. Dans

1.1.1.17. Beeldende vorming

1.1.2. Bovenbouw VMBO-TL (Jaar 3 & 4)

1.1.2.1. Profielkeuze

1.1.2.1.1. Sector: Techniek

1.1.2.1.2. Sector: Zorg en Welzijn

1.1.2.1.3. Sector: Economie

1.1.2.1.4. Sector: Landbouw (Groen)

1.1.2.2. Verplichte vakken

1.1.2.2.1. Nederlands

1.1.2.2.2. Engels

1.1.2.2.3. Maatschappijleer

1.1.2.2.4. Lichamelijke opvoeding

1.1.2.2.5. Beeldende vorming, muziek, dans of drama

1.1.2.2.6. Profielwerkstuk

1.1.2.2.7. CKV (Culturele en kunstzinnige vorming)

1.2. HAVO en VWO

1.2.1. Onderbouw HAVO (Jaar 1 t/m 3)

1.2.1.1. Nederlands

1.2.1.2. Engels

1.2.1.3. Rekenen

1.2.1.4. Wiskunde

1.2.1.5. Mens en natuur

1.2.1.6. Mens en maatschappij

1.2.1.7. Kunst en cultuur

1.2.1.8. Bewegen en sport

1.2.1.9. Duits en Frans (of 1 andere officiële taal)

1.2.2. Bovenbouw HAVO (Jaar 3 t/m 5)

1.2.2.1. Profielkeuze

1.2.2.1.1. Natuur en techniek

1.2.2.1.2. Natuur en gezondheid

1.2.2.1.3. Economie en maatschappij

1.2.2.1.4. Cultuur en maatschappij

1.2.2.2. Verplichte vakken

1.2.2.2.1. Nederlandse taal en literatuur

1.2.2.2.2. Engelse taal en literatuur

1.2.2.2.3. Rekenen (telt niet mee in het eindexamen)

1.2.2.2.4. Maatschappijleer

1.2.2.2.5. CKV

1.2.2.2.6. Lichamelijke opvoeding

1.2.3. Onderbouw VWO (Jaar 1 t/m 3)

1.2.3.1. Nederlandse taal en literatuur

1.2.3.2. Engelse taal en literatuur

1.2.3.3. Moderne vreemde taal

1.2.3.4. Rekenen

1.2.3.5. Maatschappijleer

1.2.3.6. CKV of KCV (Klassieke culturele vorming)

1.2.3.7. Lichamelijke opvoeding

1.2.4. Bovenbouw VWO (Jaar 3 t/m 6)

1.2.4.1. Profielkeuze

1.2.4.1.1. Natuur en techniek

1.2.4.1.2. Natuur en gezondheid

1.2.4.1.3. Economie en maatschappij

1.2.4.1.4. Cultuur en maatschappij

1.2.4.2. Verplichte vakken

1.2.4.2.1. Nederlandse taal en literatuur

1.2.4.2.2. Engelse taal en literatuur

1.2.4.2.3. Rekenen

1.2.4.2.4. Maatschappijleer

1.2.4.2.5. CKV (KCV voor Gymnasium studenten)

1.2.4.2.6. Lichamelijke opvoeding

1.2.4.2.7. 2e vreemde taal bij VWO (Gymnasium is dit Latijn of Grieks)

1.2.4.2.8. 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel

1.2.4.2.9. Profielwerkstuk

2. Organisatie

2.1. Aansturing van de organisatie

2.1.1. Dagelijks

2.1.1.1. Schoolleiding

2.1.1.1.1. Directeur

2.1.1.1.2. Locatie directeur

2.1.2. Maandelijks

2.1.2.1. Schoolbestuur

2.1.2.2. Medezeggenschapsraad

2.2. Docenten

2.2.1. Intern

2.2.1.1. Bevoegd

2.2.1.1.1. Eerste graad bevoegd

2.2.1.1.2. Tweede graads bevoegd

2.2.1.1.3. Onderwijs assistenten

2.2.1.2. Stagiares

2.2.2. Extern

2.2.2.1. Gastsprekers

2.2.2.2. Eerste- en/of tweede graads bevoegde invalkrachten

2.2.2.3. Gast sportleraren van lokale verenigingen

2.3. Ondersteunend personeel

2.3.1. Intern

2.3.1.1. Administratie

2.3.1.2. Conciërge

2.3.1.3. Kantine

2.3.1.4. Psycholoog

2.3.1.5. ICT

2.3.2. Extern

2.3.2.1. Huisarts

2.3.2.2. Huiswerk instituut

2.3.2.3. Supermarkt / Groenteboer

2.3.2.4. Bloemenhuis

3. Inrichting school

3.1. Gebouw

3.1.1. Lokalen

3.1.1.1. Elk lokaal voorzien van meerdere stopcontactpunten

3.1.1.2. Elk lokaal voorzien van een beamer

3.1.1.3. Zoveel mogelijk glaswerk in de wanden voor genoeg licht inval

3.1.1.4. Bureaus die ruim in hoogte verstelbaar zijn (om evt. sta bureaus ervan te maken)

3.1.1.5. Maximale capaciteit van 25 werkplekken (incl. werkplek van docent)

3.1.2. Gymzalen

3.1.2.1. 1 grote gymzaal die in 4 zalen verdeeld zou kunnen worden.

3.1.2.2. Veel licht van buitenaf door glaswerk in plafond

3.1.3. Kantine

3.1.3.1. Ruim en veel variatie in kleur

3.1.3.2. Tafels en gekleurde stoelen

3.1.3.3. Ovalen banken om eventueel in groepsverband te eten

3.1.3.4. Fruit gratis aanbieden aan studenten d.m.v. samenwerking met lokale Supermarkt of Groenteboer

3.1.3.5. Planten in diverse hoeken en ook op tafels, onderhoud en voorziening uitbesteed aan lokale Bloemenhuis

3.1.4. Bibliotheek

3.1.4.1. Meerdere stellingen met boeken vanuit diverse literaturen

3.1.4.2. PC's die in blokken van een uur gereserveerd kunnen worden bij de school administratie

3.1.4.3. Meerdere werkstations voor studenten die met laptop willen komen werken

3.1.4.4. Meerdere stopcontacten aanwezig per werkstation

3.1.5. Openbare ruimtes

3.1.5.1. Televisies in gangen om informatie voorziening te delen met studenten

3.1.5.2. Kluisjes die dagelijks kunnen worden afgenomen d.m.v. toewijzing. Einde van de week dienen kluisjes leeg gehaald te worden

3.1.5.3. Wall of fame: studenten die een goed cijfer hebben gehaald en/of andere bijzondere gebeurtenissen hebben beleeft. Een soort interactieve schoolkrant/muur.

3.2. Buitenterrein

3.2.1. Fietsenstalling

3.2.1.1. Voorzien van nummering van cijfer en letter

3.2.1.2. Voor alle studenten optie om 'leen' fiets van school af te nemen tegen betaling van borg

3.2.2. Parkeerplekken

3.2.2.1. Studenten met auto dienen per dag te betalen (stimulans om met fiets te komen)

3.2.2.2. Docenten die op meer dan 10 km wonen, kunnen gratis parkeren (mits kenteken doorgegeven is)

3.2.3. Schoolplein

3.2.3.1. Ruime hoeveelheid picknick tafels voor de pauzes

3.2.3.2. Tafeltennistafels, voetbal pannakooi en basketbal veld

3.2.3.3. Entree van en naar school kantine

3.2.4. Sportveld

3.2.4.1. Groot grasveld voor gymlessen buiten

3.2.5. Groenvoorziening

3.2.5.1. Veel bomen om het sportveld

3.2.5.2. Op het schoolplein veel heggen

3.2.5.3. Bloembakken bij de picknicktafels op het schoolplein

3.2.5.4. Bij de fietsenstalling, planten tussen school en fietsenstalling

3.2.5.5. Voor de school een grote strook met gras met bloembakken en weerszijde van de ingang van het gebouw

4. Passend onderwijs

4.1. Intern

4.1.1. Onderwijs behoefte

4.1.1.1. Extra aanbod

4.1.1.2. Extra begeleiding

4.1.1.3. Extra bijles

4.1.2. Ontwikkelplan

4.1.2.1. Extra begeleiding

4.1.2.2. Welk eindniveau is haalbaar

4.1.2.3. Welke extra ondersteuning en zorg is er nodig

4.2. Extern

4.2.1. Plaatsing op andere school (Niet wenselijk!)

4.2.1.1. Wanneer extra ondersteuning niet haalbaar blijkt te zijn

4.2.1.2. Wanneer een school, waarmee samenwerkingsaanbod is vastgelegd, een beter aanbod voor de toekomst van de student heeft en daarbij een betere begeleiding kan bieden

5. Openbaar onderwijs

5.1. Voor iedere leerling

5.2. Voor iedere docent

5.3. Kwalitatief onderwijs met lesuren van 45 minuten

5.4. Vrij van levensovertuiging en/of godsdienst