Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÚVĚR by Mind Map: ÚVĚR

1. Due Diligence

1.1. Existence / kapacita

1.2. Účetní výkazy

1.3. Financované aktivum

2. Poskytnutí úvěru

2.1. Commitment / výše úvěru

2.2. Linky / tranše

2.3. Způsob čerpání

2.3.1. Úvěr

2.3.2. Záruka / Akreditiv

3. Čerpání

3.1. Období čerpání

3.2. Parametry čerpání

3.2.1. Měna

3.2.2. Výše čerpání

3.2.3. Počet čerpání

3.3. Odkládací podmínky

3.3.1. Obecné

3.3.1.1. Reps & warranties OK

3.3.1.2. Není / nehrozí případ porušení

3.3.2. Dokumenty

3.4. Mechanismus čerpání

3.4.1. Žádost o čerpání

3.4.2. Kam se čerpá

3.4.3. Proti jakým dokumentům se čerpá

4. Splácení

4.1. Splátky

4.1.1. Splátkový kalendář

4.1.2. Rovnoměrné splátky

4.1.3. Bullet splátka

4.2. Konečné splacení

5. Úroky

5.1. Vyjádření

5.1.1. Pevný (% pa)

5.1.2. Plovoucí

5.1.2.1. Referenční sazba

5.1.2.1.1. PRIBOR

5.1.2.1.2. EURIBOR

5.1.2.2. Marže (% pa)

5.2. Stanovení

5.2.1. Den referenční sazby

5.2.2. Porucha trhu

5.3. Počítání

5.3.1. Úroková období

5.4. Placení

5.4.1. Úroková období

5.4.2. Anuita

5.4.3. Jiné termíny

6. Účel

6.1. Financování

6.1.1. Akvizice

6.1.2. Projekt

6.1.3. Export

6.1.4. Provoz

6.2. Refinancování

7. Předčasné splacení

7.1. Dobrovolné

7.1.1. Termíny / poplatky

7.1.2. Náklady přerušení

7.2. Povinné

7.2.1. Protiprávnost

7.2.2. Pojistné plnění

7.2.3. Změna kontroly

7.2.4. Listing na burze

7.2.5. Cash sweep

8. Reps & Warranties

8.1. Status

8.1.1. existence

8.1.2. povolení

8.2. Žádné nepříznivé změny

8.3. Platnost a účinnost dokumentace

8.4. Insolvence / likvidace / exekuce

8.5. Účetní výkazy

8.6. Aktiva

8.6.1. vlastnictví

8.6.2. stav

8.6.3. zatížení

8.7. Významné smlouvy

8.8. Vztahy se spřízněnými osobami

8.9. Mezinárodní sankce / korupce / AML

8.10. ..... a další specifické pro financování

9. Obecné povinnosti

9.1. Pozitivní

9.1.1. nakládání s majetkem

9.1.2. akvizice / investice

9.1.3. zadlužení / zatížení

9.1.4. pojištění

9.1.5. hedging

9.1.6. účty

9.1.7. změna kontroly

9.2. Negativní

9.2.1. žádné zajištění / zatížení

9.2.2. žádné zadlužení

9.2.3. žádné distribuce

10. Finanční covenanty

10.1. DSCR

10.2. LTV

10.3. Další

11. Případy porušení

11.1. Neplacení

11.2. Porušení povinností

11.3. Nepravdivé Reps & Warranties

11.4. Křížové porušení

11.5. Situace a stavy

11.5.1. úpadek

11.5.2. insolveenční řízení

11.5.3. soudní řízení

11.5.4. exekuce

11.5.5. zajištění

11.6. .... další specifické pro financování

12. Následky případů porušení

12.1. Zesplatnění

12.2. Nečerpání

12.3. Specifické (pokuty)

13. Syndikační ujednání

13.1. Pasivní solidarita / paralelní dluh

13.2. Agent úvěrů

13.3. Agent pro zajištění

13.4. Mechanismus plateb

14. Poplatky a náklady

14.1. Závazková provize

14.1.1. % z nevyčerpaného úvěru

14.2. Poplatky

14.2.1. Poskytnutí úvěru

14.2.2. Správa úvěru

14.3. Hrazení nákladů

14.3.1. Transakční

14.3.2. Dodatky

14.3.3. Vymáhání

15. Ochrana výnosu

15.1. Daňová indemnita

15.2. Zvýšené náklady

15.3. Kurzové rozdíly

16. Zajištění úvodní / následné

16.1. na aktivech dlužníka

16.1.1. nemovitosti

16.1.2. věci

16.1.2.1. zařízení

16.1.2.2. zásoby

16.1.2.3. pohledávky

16.1.2.3.1. obchodní styk

16.1.2.3.2. pojištění

16.1.2.3.3. specifické smlouvy

16.1.3. závod

16.1.4. podíly / akcie

16.2. na aktivech třetí osoby

16.2.1. podíly / akcie

16.2.2. specifická aktiva

16.3. ručení / finanční záruka / směnka

16.3.1. sponzoři

16.4. speciální případy

16.4.1. finanční asistence

16.5. podřízení pohledávek

17. Informační povinnosti

17.1. účetní výkazy

17.2. dlužník / poskytovatel zajištění

17.3. financovaná aktiva

17.4. projekt

17.5. ... a další specifické pro financování

18. Závěrečná ujednání

18.1. Postoupení a převody

18.2. Změny stran

18.3. Dodatky a vzdání se práv

18.4. Oznamování

18.5. Rozhodné právo / sudiště

19. Specifické povinnosti

19.1. Projekt

19.2. .... další specifické pro financování