Jorden og livets udvikling

Mindmap jordens og livets oprindelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jorden og livets udvikling by Mind Map: Jorden og livets udvikling

1. Jordens opbygning og udvikling

1.1. Sfære

1.1.1. 4 forskellige

1.1.1.1. LItions, atmos, hydro, bio

1.2. Pladetektonik

1.2.1. Vulkaner

1.2.1.1. Magma

1.2.2. Jordskælv

1.2.3. Tsunamier

1.3. Jordens kerne

1.3.1. Skorpe

2. Grundstoffernes dannelse

2.1. Mineraler

2.2. Kernepartikler

2.3. Fusion

3. Evolution

3.1. Dyrenes udvikling

3.2. Menneskets udvikling

3.3. Mutationer

3.4. Isolation

3.5. "Den stærkeste overlever"

3.5.1. Truet arter

3.6. Forskellige arter

3.6.1. Variationer

3.7. Konkurrence

3.8. Leve i symbiose

3.9. Videnskabelig teori

3.9.1. Darwin og Wallec

4. Big bang

5. Tidsperioder

6. Encellede og flerecellede organismer

6.1. Eukayoter

6.2. Livets opståen

6.3. Prokaytoe celler

6.4. Celledeling

7. Universet

8. Selektion

8.1. Seksuel selektion

8.2. Naturlig selektion

8.3. Arvemateriale

8.3.1. Genetisk arv

8.4. Fødselsoverskud / underskud

8.5. Kønnet formering

8.6. Konkurrence

9. Global opvarmning

10. Balance i naturen

10.1. Skovbrænde

10.1.1. Amazonas

10.2. Jordens lunger

11. Betingelser for liv

11.1. Ozonlaget

11.2. Magnetfelt beskytter mod stråling

11.3. Fotosyntese og respiration

11.4. Vand

11.5. CO2

11.6. Oxygen/ilt

12. Månen