Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zorg by Mind Map: Zorg

1. Technologie

1.1. privacy

1.1.1. AVG wet

1.2. robotisering

1.2.1. innovatie

1.3. onderzoek

1.3.1. meer bekendheid

1.3.1.1. meer oplossingen

1.4. kosten

1.5. personeelsvervanging

1.5.1. minder personeel nodig

1.5.1.1. kosten besparing

1.6. ondersteuning

1.6.1. werken wordt minder belastend

1.6.2. meer tijd voor andere bezigheden

2. personeelstekort

2.1. hoge werkdruk

2.1.1. langere dagen

2.1.2. prioriteiten stellen

2.1.3. burn-out

2.1.4. minder tijd voor opleiden stagairs

2.2. vergrijzing

2.2.1. tehuizen vol

2.2.1.1. lange wachttijden

2.2.2. oudjes snel ziek

2.2.2.1. kosten

3. Instellingen

3.1. ouderenzorg

3.1.1. verzorgingstehuis

3.1.2. bejaardentehuis

3.1.3. hospice

3.2. gehandicapten

3.3. thuiszorg

3.4. jeugdzorg

3.5. algemene zorg

3.5.1. tandarts

3.5.2. huisarts

3.6. revalidatie

3.7. specialistische zorg

3.8. ziekenhuis

3.8.1. kinderziekenhuis

3.8.2. specialisatie

3.8.2.1. oogziekenhuis

3.8.2.2. brandwondencentrum

3.8.2.3. Antonie van Leeuwenhoek

4. medicijnen

4.1. nieuwe medicijnen

4.1.1. innovatie

4.2. tekort

4.2.1. lange termijn problemen

4.3. onderzoek

4.4. kosten

4.4.1. verzekeringen dekken minder

4.5. concurrentie

4.6. afval

4.6.1. gevaarlijke stoffen

4.6.1.1. scheiden

4.6.1.2. drinkwater

4.6.2. milieukwestie

5. alternatieve geneeswijzen

5.1. kunstzinnige therapie

5.1.1. beeldend

5.1.2. muziek

5.1.3. drama

5.1.4. antroposofisch

5.2. accupuncture

5.3. massagetherapie

5.4. vergoeding

5.4.1. 2019: geen

5.5. onderzoek

5.5.1. placebo

5.5.2. natuurlijke werking

5.6. voordelen vs nadelen

5.6.1. te weinig bekendheid

6. mentale gezondheid

6.1. depressie

6.2. psychiater vs psycholoog

6.3. sociale druk

6.3.1. burn out

7. verschillen met buitenland

7.1. nederland

7.1.1. iedereen verzekerd

7.2. USA

7.2.1. geen standaard verzekering

8. scenario's

8.1. alternatieve geneeswijzen

8.1.1. steeds belangrijker

8.1.2. meer vergoeding

8.1.3. meer erkenning

8.2. technologie

8.2.1. zorgrobots

8.2.2. hulprobots

8.2.3. oplossing personeelsprobleematiek