Principes van ziekten + Epidemiologie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Principes van ziekten + Epidemiologie by Mind Map: Principes van ziekten + Epidemiologie

1. Vakjargon

1.1. Etiologie

1.1.1. Studie v oorzaak v ziekten

1.2. Pathogenese

1.2.1. Ontwikkeling v ziekte

1.3. Pathologie

1.3.1. Studie v ziekten

1.4. Infectie

1.4.1. Invasie of kolonisatie v lichaam door pathogenen

1.5. Ziekte

1.5.1. Abnormale toestand waarbij lichaam nt normaal functioneert

2. Microbiota

2.1. Normaal

2.1.1. Permanent aanwezig

2.1.2. Bepaald door

2.1.2.1. Voeding

2.1.2.2. Fys en chem factoren

2.1.2.3. Weerstand gastheer

2.1.2.4. Mechanische factoren

2.1.3. Voorbeelden

2.1.3.1. Lactobacillen @ baarmoeder

2.2. Transiënt

2.2.1. Tijdelijk aanwezig

2.3. Humane Microbioom Project

2.3.1. Analyseert relatie tussen

2.3.1.1. Microbiele gemeenschappen

2.3.1.2. Humane gezondheid

3. Symbiose

3.1. Relatie of samenleving

3.2. Commensalisme

3.2.1. +/0

3.3. Mutualisme

3.3.1. +/+

3.4. Parasitisme

3.4.1. +/-

3.5. Specials

3.5.1. Commensalen

3.5.1.1. Potentieel opportunitstische pathogenen

3.5.2. Saprofieten

3.5.2.1. Leven van dood materiaal

3.5.3. Microbieel antagonisme

3.5.3.1. Competitie tussen MO

3.5.4. Probiotica

3.5.4.1. Gebruik van levende MO voor gunstig effect

4. Koch's postulaten

4.1. Oorzaak infectieziekte aantonen

4.2. Zelfde pathogeen bij ziekte

4.2.1. Ander pathogeen kan zelfde ziekte veroorzaken

4.3. Kunnen geïsoleerd en gekweekt wdn

4.3.1. Niet alle kunnen gekweekt wdn

4.4. Pathogeen zorgt voor zelfde ziekte in dier na inoculatie

4.4.1. Pathogeen kan meerdere ziekten veroorzaken

4.4.2. Gastheerspecifiek

4.5. Kunnen geïsoleerd worden en aangetoond hetzelfde

4.6. Andere technieken

4.6.1. Proefdieren infecteren met ziek weefsel

4.6.2. Immunochemische methode = serologie

4.6.3. Geen analyse nodig

5. Classificatie infectieziekten

5.1. Symptoom

5.1.1. Verandering lichaamsfie of structuur

5.2. Sign

5.2.1. Meetbare, observeerbare objectieve verandering

5.3. Syndroom

5.3.1. Groep symptomen/singalen v specifieke ziekte

5.4. Overdraagbaar

5.5. Besmettelijk

5.5.1. Verspreid makkelijk

5.6. Niet overdraagbaar

6. Epidemiologie

6.1. Studie van verspreidende infectieziekten

6.2. Kennis van

6.2.1. Oorzaak

6.2.2. Transmissie

6.2.3. Ziekte onder controle krijgen

6.2.4. Gegevens en grafieken

6.3. CDC

6.3.1. Centers for Disease Control and Prevention

6.3.2. Verzamelen data

6.3.3. Berekenen en publiceren morbiditeit en mortaliteit

6.4. Werk

6.4.1. Beschrijvend

6.4.1.1. Data verzamelen

6.4.2. Analytisch

6.4.2.1. Vergelijken

6.4.3. Experimenteel

7. Voorkomen van ziektes

7.1. Incidentie

7.1.1. Aantal zieken gedurende periode

7.1.2. Verspreiding

7.2. Prevalentie

7.2.1. Aantal zieken op bepaald moment

7.2.2. Duur en ernst

7.3. Sporadisch

7.3.1. Af en toe optreden

7.4. Endemisch

7.4.1. Komt steeds voor in populatie, bepaald gebied

7.5. Epidemie

7.5.1. Plots op korte tijd veel gastheren

7.6. Pandemie

7.6.1. Wereldwijde epidemie

8. Betrokkenheid gastheer

8.1. Acute ziekte

8.1.1. Snel symptomen

8.2. Chronische ziekte

8.2.1. Ontwikkelt langzaam

8.3. Subacute ziekte

8.3.1. Tussenin

8.4. Latente ziekte

8.4.1. Terugkerend

8.5. Groepsimmuniteit

8.6. Locale infectie

8.6.1. Op klein gebied

8.7. Systematische infectie

8.7.1. Over hele lichaam

8.8. Focale infectie

8.8.1. Locaal wdt systematisch

8.9. Sepsis

8.9.1. Toxische ontsteking door verspreiding MO

8.10. Bloed

8.10.1. Bacteriëmie

8.10.1.1. Bact @ bloed

8.10.2. Septicemie

8.10.2.1. Bact groei @ bloed

8.10.3. Toxemie

8.10.3.1. Toxinen @ bloed

8.10.4. Viremie

8.10.4.1. Virussen @ bloed

8.11. Primaire infectie

8.11.1. Acute infectie veroorzaakt ziekte

8.12. Secundaire infectie

8.12.1. Opportunistische infectie door verzwakking

8.13. Subklinische ziekte

8.13.1. Onzichtbaar

9. Voorbeschiktheid

9.1. Geslacht

9.2. Erfelijkheid

9.3. Klimaat

9.4. Vermoeidheid

9.5. ...

10. Ziekteverloop

10.1. Incubatie

10.1.1. Tussen initiële infectie + eerste tekenen en symptomen

10.2. Prodormaal

10.2.1. Eerste milde symptomen

10.3. Ziekte

10.3.1. Erstigst

10.4. Herstel

10.4.1. Tekenen en symptomen verminderen

10.5. Recuperatie/convalescentie

10.5.1. Terug naar normale toestand

11. Transmissie

11.1. Infectiereservoirs

11.1.1. Humaan

11.1.1.1. Direct

11.1.1.2. Indirect

11.1.2. Dierlijk

11.1.2.1. Zoönosen

11.1.2.1.1. Van dier op mens

11.1.3. Niet levend

11.1.3.1. Vehicle transmissie

11.1.3.2. Waterborne

11.1.3.3. Foodborne

11.1.3.4. Airborne

11.1.3.4.1. Druppels

11.2. Vectoren

11.2.1. Antropoden

11.2.1.1. Mechanisch

11.2.1.1.1. Pathogenen op vector

11.2.1.2. Biologisch

11.2.1.2.1. Reproductie in vector

12. Healthcare-Associated Infections (HAI's)

12.1. Hospitaalinfecties

12.2. Oorzaak

12.2.1. MO in omgeving

12.2.2. Verzwakte gastheer

12.2.3. Transmissie langs verzorging

12.3. Immuundepressieve gastheer

12.3.1. Sterk verzwakt

13. Opkomende infectieziekten

13.1. Factoren

13.1.1. Genetische recombinatie

13.1.2. Evolutie nieuwe stammen

13.1.3. Foutief antibioticagebruik

13.1.4. Klimaatverandering

13.2. Crossing species barrier