Bacteria and Archaea

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bacteria and Archaea by Mind Map: Bacteria and Archaea

1. Prokaryoten

1.1. zijn uitgestraald in een diverse reeks van afstammelingen.

1.2. Extreem kleine organismen

1.3. Sinds Oorsprong is 3.5 miljard jaar geleden uitgebreid uitgestraald

1.4. Dankzij de vele aanpassingen geevolueerd

1.5. Prokaryotische diversiteit

1.5.1. Ribosomaal RNA

2. Fototrofen halen energie uit licht

3. Chemotrofen halen energie uit chemicalien

4. Autotrofen hebben CO2 of verwante verbindingen als koolstofbron

5. Heterotrofenhebben tenminste een organische voedingsstof om andere organische verbindingen te maken(vb. glucose)

6. Geeft methaan vrij

7. Methanogenen zijn nuttig voor mensen als ontleders.

8. Metabolische Samenwerking

8.1. Samenwerking tussen prokaryotische cellen

9. Bacterie

9.1. omvatten de overgrote meerderheid van de prokaryote soorten bekend bij mensen.

9.2. Elke belangrijke voedings- en metabolismemodus wordt vertegenwoordigd door bacterien.

10. Archaea

10.1. Deelt bepaalde eigenschappen met bacterien

10.2. Heeft veel unieke kenmerken

10.3. Sommige soorten tolereren alleen het zoutgehalte, anderen een omgeving meerdere keren zouter dan zeewater.

10.4. Thermofielen

11. Eukaryoten

11.1. Zijn eencellige organismen

11.2. Hebben een kern en andere membraan ingesloten organellen, zoals mitochondria en het Golgi-apparaat.

12. Protisten

12.1. Meeste zijn eencellig

12.2. Zijn divers in hun voeding

12.3. Sommige zijn photoautotrofen en bevatten chloroplasten/ Sommige zijn heterotrofen, absorberen organische moleculen of nemen grotere voedseldeeltjes.

13. Voeding en metabolisme aanpassingen Bacteria

13.1. Beta

13.2. Autotrofen

13.3. Chemotrofen

13.4. Phototrofen

13.5. Alpha

13.6. Gamma

13.7. Delta

13.8. Epsilon

13.9. Chemicalien regeling

13.10. biofilms

13.11. heterocysts

14. De rol van zuurstof in Metabolisme

14.1. Obligatie aerobes

14.2. obligatie anaerobes

14.3. anaerobe ademhaling

14.4. Facultatieve anaerobes