Treball de Comunitat - Alan Twelvetrees

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Treball de Comunitat - Alan Twelvetrees by Mind Map: Treball de Comunitat - Alan Twelvetrees

1. Fixar objectius i centrar-se en un, en les reunions que es porten a terme el treballador comunitari ha de fomentar la participació i ajudar-los a progressar quan troben dificultats. Altres passos a realitzar serien estructurar el grup, atorgar responsabilitats, buscar recursos materials...

2. Identificar quines necessitats hi ha, sobre què podem actuar, saber amb qui pots comptar per a tirar endavant el projecte. Quan fem el perfil de la comunitat comencem a realitzar el perfil de l'acció.

2.1. Necessitem "informació hard" que són les dades quantificables i quantificades. I la "informació soft" que són el conjunt d'opinions

3. CONTACTE, ANÀLISI I PLANIFICACIÓ

3.1. Establir contacte amb la comunitat

3.1.1. És important donar-se a conèixer, però també és important conèixer tot el que envolta a la comunitat, passejar-hi, veure quin perfil tenen els habitants que hi resideixen, conèixer als professionals que hi treballen...

3.2. Perfil de la comunitat

4. TREBALL AMB GRUPS DE LA COMUNITAT

4.1. Consideracions pràctiques

4.1.1. Reunir a la gent per fomentar el sentiment de necessitat de canvi, fomentant la participació. Un cop tenim un grup principal augmentem el nombre de membres, els membres que ja tenim poden proposar-ne altres, o podem convidar a persones amb qui hem tingut contacte durant la fase de coneixement del barri

4.2. Consideracions psicològiques

4.2.1. Participació en l'acció voluntària

4.2.2. Entendre i influir en els processos de grups

4.2.2.1. Proposar al grup estratègies que els afavoreixin i els serveixin d'ajuda pel seu desenvolupament.

4.2.3. Efecte del treball amb grups de la comunitat

4.2.3.1. Aporta noves habilitats als qui participen, noves maneres de veure la seva realitat. Els canvis sovint es produeixen a llarg termini, però són beneficiosos.

5. EL CANVI INSTITUCIONAL

5.1. Campanyes des de fora del sistema

5.1.1. Grups de pressió per aconseguir els objectius que s'han marcat. Per exemple: grup que presiona per aconseguir un centre cívic, un skate park...

5.2. Treballar des de dins del sistema

5.2.1. Crear i ajudar a grups existents que en un futur actuaran com a vehicles de canvi

5.2.2. Iniciació i direcció de projectes

5.2.3. Coordinació d'entitats, "treballar cap amunt"

5.3. Canviar la teva entitat, l'objectiu del treball social de comunitat

6. Els treballadors comunitaris són agents de canvi, treballen amb la comunitat per a efectuar un canvi determinat a nivell comunitari.

6.1. 3 aproximacions al Treball Comunitari

6.1.1. Desenvolupament de la comunitat

6.1.1.1. Agrupar les persones per tal d'identificar quines són les seves necessitats i treballar-hi

6.1.2. Acció política

6.1.2.1. Crear vincles entre les organitzacions per a poder lluitar amb més efectivitat

6.1.3. Planificació social

6.1.3.1. El factor més important és la col·laboració