Hvordan påvirker udledningen af CO2 vores jord og atmosfære? Og har det en sammenhæng med klimafo...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hvordan påvirker udledningen af CO2 vores jord og atmosfære? Og har det en sammenhæng med klimaforandringer? by Mind Map: Hvordan påvirker udledningen af CO2 vores jord og atmosfære? Og har det en sammenhæng med klimaforandringer?

1. Hvad er CO2 og CO2s kredsløb?

1.1. Naturlig skabt CO2

1.1.1. Fotosyntese og repiration

1.1.2. Udånding, ca. 4%

1.2. Menneske skabt CO2

1.2.1. Fossile brændstoffer

1.2.1.1. Kul, mest udledning

1.2.2. Industri og transportsektoren

2. Hvad er drivhuseffekten?

2.1. Forsøg

2.2. Klimaforandringer

3. Hvad er albedo effekten?

3.1. Påvisning

3.2. Jorden

3.3. Atmosfæren

3.3.1. Ozonlaget

3.3.2. Solen

3.3.2.1. Kort og lang bølget

3.4. UV stråler

4. Hvordan påvirker CO2 mennesker?

4.1. Klimaforandringer

4.1.1. Vejret

4.2. Luftforurening

4.2.1. De fine partikler

4.2.2. Farligt ozon

4.2.3. 2,5 millioner dør årligt

5. Hvad er fotosyntese?

5.1. C6H12O6 + 6 O2

5.2. Respiration

5.3. Alger

5.3.1. Grønkorn

6. Hvordan påvirker CO2 vores jord?

6.1. Drivhuseffekten

6.1.1. Ozonlaget

6.1.1.1. Dyrelivet

6.2. Klimaforandringer

6.2.1. Global opvarmning

6.2.2. Tørke

6.2.2.1. Tropiske og subtropiske områder

6.3. Globalt og lokalt

7. Hvordan er atmosfæren opbygget?

7.1. De 5 lag

7.2. Troposfæren

7.3. Ozonlaget

7.3.1. Oxygenmolekyler

7.3.2. Sollys og lyn

7.3.3. NOx -molekylet (kvælstofoxider)

8. Hvad beskytter atmosfæren imod, og hvordan?

8.1. UV - stråling

8.2. Atmosfærens opbygning

8.2.1. Ozonlaget

9. Hvorfor smelter polerne?

9.1. Klimaforandringer

9.2. CO2 udledning

9.3. Vores drivhus effekt forsøg