Cronograma 2019 Unitat Formació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cronograma 2019 Unitat Formació by Mind Map: Cronograma 2019 Unitat Formació

1. SETEMBRE

1.1. Intervenció Psicològica Avançada IPA

1.2. Eines per a la revisió i adequació de la medicació SAP NORD

1.3. Eines per a la revisió i adequació de la medicació SAD MARITIM

1.4. Eines per a la revisió i adequació de la medicació SAP SUD

1.5. Gestió del temps

1.5.1. Gestió del temps

1.6. 15 activitats

1.7. Mindfullness eapp

2. DESEMBRE

2.1. activitats

2.1.1. PRL -Laboratoris

2.1.1.1. 4p/2

2.1.1.2. On lineHigiene de mans

2.1.1.2.1. 95p/75

2.2. CODI IAM online

2.2.1. 56p/39

2.3. CODI ICTUS online

2.3.1. 58p/36

3. NOVEMBRE

3.1. activitats

3.1.1. Formació en Seguretat dels pacients per professionals TCAI

3.1.1.1. Formació en Seguretat dels pacients per professionals TCAI

3.1.1.2. Formació en Seguretat dels pacients per professionals TCAI

3.2. Introducció a Minfullness 12/11

3.2.1. P

3.2.2. Cuidar-se per cuidar

3.2.2.1. P

3.2.2.2. Recursos documents eficaços

3.2.2.2.1. P

3.2.3. DOCUMENTACIÓ MEDICOLEGAL: Dra Hospital 4h

3.2.3.1. P

3.3. Interpretació retinografia

3.3.1. P

3.4. Interpretació radiografia torax

3.5. Com generar equips extraordinaris. La capacitat per a implicar-se i entusiasmar-se

3.5.1. TS P

3.6. Atenció ciutadania extrangera

3.6.1. 30p/28

3.7. PRL -administratius IDIBGI

3.7.1. 6p

3.7.2. Formadors Ocasionals

3.7.2.1. 112p/97

3.8. On lineHigiene de mans

3.8.1. 152p/134

3.9. Informa't pre comunicar

3.9.1. 44p/36

3.10. CODI IAM online

3.10.1. 96p/73

3.11. Atenció a la diversitat funcional

3.11.1. 79p/71

3.12. CODI ICTUS online

3.12.1. 110P/75

4. OCTUBRE

4.1. activitats

4.1.1. Interpretació retinografia

4.1.1.1. P

4.2. Google Drive textos i presentacions

4.2.1. P

4.3. Google Drive fulls de càlcul i formularis

4.3.1. P

4.4. Resiliència (sap sud)

4.4.1. P

4.5. Resiliència (sap nord)

4.5.1. P

4.6. Resiliència (sap marítim)

4.6.1. P

4.7. Intervenció Psicològica Avançada IPA

4.7.1. P

4.8. Pediatria per mg/inf atenció continuada

4.8.1. P

4.9. Introducció a Minfullness ASSIR

4.9.1. P

4.10. Interpretació radiografia torax

4.10.1. P

4.11. PADES ABORDATGE DEL DOLOR

4.11.1. P

4.12. INFERMERIA: DISPOSITIUS TERÀPIA INHALDA

4.12.1. P

4.13. INFERMERIA: Teràpies respiratòries domiciliàries

4.13.1. P

4.14. Accés CatSalut online

4.14.1. 28p/28

5. AGOST

6. MARÇ

6.1. Actualització en radiografia de torax

6.1.1. 18p

6.2. Com parlar en públic de manera efectiva

6.2.1. 18p

6.3. Millora postural Ioga Feldenkais

6.3.1. 16p

6.4. Millora postural Ioga Feldenkais

6.4.1. 18p

6.5. Introducció al model presa de decisions compartides

6.5.1. 18p

6.6. Com acompanyar persones amb dol per mg/nf atenció continuada

6.6.1. 28p

6.7. Taller vacunes

6.7.1. 18p

6.7.2. Taller vacunes

6.7.2.1. 18p

6.8. Tècnqiues de coaching aplicades a l'entrevista clínica

6.8.1. 12p

6.9. Gestió de conflictes amb tècniques teatrals

6.9.1. 20p

6.10. 10 activitats

6.11. PRL -administratius IDIBGI

6.11.1. 6p

6.11.2. PRL -Noves Incorporacions IDIBGI

6.11.2.1. 4p/1

6.11.3. PRL -Laboratoris

6.11.3.1. 4p/2

6.11.3.2. CODI IAM online

6.11.3.2.1. 82p/78

6.12. CODI ICTUS nline

6.12.1. 86p/77

6.13. Actualització en l'atenció al pacient agitat

6.13.1. 43p

6.14. Ortodòncia en Atenció Primària

6.14.1. 49p

6.15. Hàbits de salut oral a la infància: com començar aviat i bé

6.15.1. 17p

6.16. Cerca Bibliogràfica. Gestió de la biblioteca virtual

6.16.1. 11p

6.17. Contenció en situació de crisi

6.17.1. 22p

6.18. Actualització en l'atenció al pacient agitat

6.18.1. 39p

6.19. Prestacions del sistema de seguretat social per treballadors socials. Desenvolupament

6.19.1. 16p

6.20. Gestió i Administració del Temps

6.20.1. 20p

6.21. Repàs de consignes d'actuació en cas d'emergències a l'interior del centre

6.21.1. 27

6.22. II Jornada Referents de Qualitat i Seguretat DAP Girona

6.22.1. 46p

6.23. Com fer el disseny d'una recerca. Elaboració d'un protocol d'estudì

6.23.1. 13p

6.24. Contenció en situació de crisi

6.24.1. 31p

6.25. Taller de TEA per pediatres i infermere/res de pediatria

6.25.1. 26p

7. GENER

7.1. 8 activitats

7.2. Formadors ocasionals

7.2.1. 39p/33

7.2.2. Atenció a la diversitat funcional

7.2.2.1. 54p/46

7.3. Formació per a observadors Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-CAT)

7.3.1. 21p

7.3.2. Repàs de consignes d'actuació en cas d'emergències a l'interior del centre Güell

7.3.2.1. 33p

7.3.2.2. Millora en la fase preanalítica: Recollida, obtenció i identificació de mostres

7.3.2.2.1. 40p

8. FEBRER

8.1. Millora postural Ioga Feldenkais

8.1.1. 16p

8.2. Atenció telefònica en un centre sanitari

8.2.1. 13p

8.3. Cuidar-se per cuidar

8.3.1. 23p

8.4. Excel Aprofundiment

8.4.1. 16p

8.5. Pediatria per mg/nf atenció continuada

8.5.1. 28p

8.6. 5 activitats

8.7. IV Jornada Formativa Referents Síndrome Sensibilització Central Regió Sanitària Girona

8.7.1. 86p

8.7.2. Actualització en l'atenció al pacient agitat

8.7.2.1. 33p

8.7.2.2. Millora en la fase preanalítica: Recollida, obtenció i identificació de mostres

8.7.2.2.1. 47p

8.8. Actualització en l'atenció al pacient agitat

8.8.1. 28p

8.9. Actualització en l'atenció al pacient agitat

8.9.1. 28p

8.10. Hàbits de salut oral a la infància: com començar aviat i bé

8.10.1. 16p

8.11. Excel aprofundiment pràctic

8.11.1. 14p

8.12. Actualització en l'atenció al pacient agitat

8.12.1. 21p

8.13. Metodologia en Qualitat i Seguretat del pacient

8.13.1. 26p

8.14. Actualització en l'atenció al pacient agitat

8.14.1. 16p

9. JULIOL

9.1. 1 activitats

9.2. Odontopediatria

9.2.1. P

9.3. Informa't pre comunicar

9.3.1. 33p/32

10. JUNY

10.1. Habilitats emocionals : Com acceptar crítiques

10.1.1. P

10.1.2. Creativitat i innovació

10.1.2.1. P

10.2. Intervenció Psicològica Avançada IPA

10.2.1. P

10.2.2. Interpretació retinografia

10.2.2.1. P

10.2.3. Documentació medicolegal

10.2.3.1. P

10.2.3.2. Organització i mètode

10.2.3.2.1. P

10.3. 32 activitats

10.4. Informa't pre comunicar

10.4.1. 52p/41

11. MAIG

11.1. Treball en equip: Com aconseguir equips d'alt rendiment

11.1.1. 18p

11.1.2. Introduccció al Mindfullness

11.1.2.1. 21p

11.2. Excel Aprfundiment

11.2.1. 17p

11.3. Pediatria per mg/nf atenció continuada

11.3.1. 33p

11.4. Interpretació retinografia

11.4.1. 15p

11.5. 5 activitats

11.6. QiSP:Online Itinerari med/inf

11.6.1. 25p

11.7. Atenció ciutadania extrangera

11.7.1. 25p/24

11.8. On lineHigiene de mans

11.8.1. 174p/162

11.9. On lineHigiene de mans

11.9.1. 142p/126

11.10. CODI IAM online

11.10.1. 133p/120

11.11. CODI ICTUS online

11.11.1. 148p/123

12. ABRIL

12.1. Actualització en radiografia de torax

12.1.1. 18p

12.2. Com entendre les diferències culturals per millorar la relació amb el ciutadà

12.2.1. 24p

12.3. Signes de sospita radiològica en patologia ossia

12.3.1. 5p

12.3.2. 3 activitats

12.4. On lineHigiene de mans

12.4.1. 99p/84

12.5. Fonaments d'estadística, com interpretar els resultats d'un article científic

12.5.1. 23p

12.6. Comunicació i influència positiva a través del DISC

12.6.1. 17p

12.7. Accés a l'assegurament del Catsalut

12.7.1. 28p

12.8. Contenció en situació de crisi

12.8.1. 20p

12.9. Repàs de consignes d'actuació en cas d'emergències a l'interior del centre Roses

12.9.1. 52p

12.10. Eines per la revisió i adequació de la medicació

12.10.1. 9p

12.11. Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

12.11.1. 107p

12.12. Introducció al pràctic d'ecografia a l'atenció primària

12.12.1. 19p

12.13. Hàbits de salut oral a la infància: com començar aviat i bé

12.13.1. 26p

12.14. Eines per la revisió i adequació de la medicació

12.14.1. 18p

12.15. Direcció de reunions II: Com dinamitzar-les

12.15.1. 20p

12.16. Eina proSP: una aplicació intel·ligent per millorar la seguretat del pacient

12.16.1. 17p

13. Edicions de cursos

13.1. PRESENCIAL

14. 39p/33