Mijn keuze voor één van de beide afstudeerrichtingen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mijn keuze voor één van de beide afstudeerrichtingen by Mind Map: Mijn keuze voor één van de beide afstudeerrichtingen

1. Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)

1.1. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

1.1.1. (Ministerie OCW, voortgezet onderwijs havo-vwo, sd)

1.1.1.1. Algemene info

1.1.1.1.1. 5 leerjaren

1.1.1.1.2. Voorbereiding op opleiding in het HBO

1.1.1.2. Toelating

1.1.1.2.1. Schooladvies basisschool

1.1.1.2.2. Score Citotoets

1.1.1.2.3. Eigen toelatingstest

1.1.1.3. Profielen

1.1.1.3.1. Natuur & Techniek (N&T)

1.1.1.3.2. Natuur & Gezondheid (N&G)

1.1.1.3.3. Economie & Maatschappij (E&M)

1.1.1.3.4. Cultuur & Maatschappij (C&M)

1.2. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

1.2.1. (Ministerie OCW, voortgezet onderwijs havo-vwo, sd)

1.2.1.1. Algemene info

1.2.1.1.1. 6 leerjaren

1.2.1.1.2. Voorbereiding op universiteit

1.2.1.2. Toelating

1.2.1.2.1. Schooladvies basisschool

1.2.1.2.2. Score Citotoets

1.2.1.2.3. Eigen toelatingstest

1.2.1.3. Profielen

1.2.1.3.1. Natuur & Techniek (N&T)

1.2.1.3.2. Natuur & Gezondheid (N&G)

1.2.1.3.3. Economie & Maatschappij (E&M)

1.2.1.3.4. Cultuur & Maatschappij (C&M)

1.3. (NOG, sd)

1.3.1. Ook secundair onderwijs genoemd

1.3.2. Verschillende niveaus: binnen AVO zijn dat HAVO en VWO

1.3.3. Voorbereiding op vervolgopleiding

1.3.4. Leerplicht!

1.3.4.1. In principe tot 18, tenzij niet in het bezit van een startkwalifactie

1.4. Eigen ervaring AVO

1.4.1. Scholen

1.4.1.1. Eigen onderwijservaring

1.4.1.1.1. Norbertuscollege Roosendaal: 4 jaar VWO, 1 jaar HAVO

1.4.1.2. Stages

1.4.1.2.1. Theresialyceum Tilburg: VWO 2 en VWO 3

1.4.1.2.2. 't Rijks Bergen op Zoom: MAVO 2, MAVO 3, HAVO 2, VWO 2, VWO 3

1.4.1.2.3. Getrudiscollege Roosendaal: MAVO 2, MAVO 3

1.4.2. Visie op AVO

1.4.2.1. Tot een jaar geleden had ik enkel ervaring met AVO. Op mijn eigen middelbare school had ik het erg naar mijn zin, maar op mijn stages merkte ik steeds, dat ik nooit helemaal naar mijn zin had. Ik vind het vakdidactische aandeel an sich heel interessant, omdat je dieper kan ingaan op de stof, maar vind het jammer dat moeilijke grammatica moeilijk toepasbaar is en dus eigenlijk het aanleren niet waard is. Verder vind ik de leeftijdsgroep en vaak volle klassen niet fijn. Hierdoor voelt pedagogiek meer aan als politieagentje spelen.

2. Eigen kwaliteiten

2.1. Taal onderwijzen, zodat deze toepasbaar is

2.1.1. Een taal vind ik alleen nuttig als leerlingen deze ook écht kunnen toepassen. Als ik weet in welke situaties leerlingen de taal gaan toepassen, pas ik mijn lesstof hierop aan.

2.2. Vakoverstijgend lesgeven

2.2.1. Vooral binnen BVO is het belangrijk om vakoverstijgend te werken, omdat leerlingen echt voor een specifiek beroep of specifieke beroepscategorie.

3. Toekomstbeeld Onderwijs

3.1. Over 5 jaar zie ik mijzelf lesgeven in het MBO. Ik heb dan verschillende richtingen binnen het MBO ontdekt en heb een gerichte keuze gemaakt binnen welke richting(en) ik wil werken. Wat wil veranderen aan het onderwijs, is dat ik een manier wil zoeken om leerlingen te motiveren om aanwezig te zijn. Op mijn huidige stageschool merk ik namelijk dat aanwezigheidsplicht een punt van aandacht is.

4. Beroepsgericht Onderwijs (BGO)

4.1. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)

4.1.1. (Ministerie OCW, voorgezet onderwijs vmbo, sd) + (Stichting Platforms VMBO, sd)

4.1.1.1. Algemene info

4.1.1.1.1. 4 leerjaren

4.1.1.1.2. Voorbereiding op opleiding in het MBO

4.1.1.2. Leerwegen

4.1.1.2.1. Theoretische leerweg

4.1.1.2.2. Gemengde leerweg

4.1.1.2.3. Kaderberoepsgerichte leerweg

4.1.1.2.4. Basisberoepsgerichte leerweg

4.1.2. (Onderwijsraad, 2011)

4.1.2.1. Drievoudige kwalificatie

4.1.2.2. Voorbereiding op mbo/havo

4.1.2.3. 44% van het voortgezet onderwijs

4.1.2.4. Verwacht lerarentekort

4.2. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

4.2.1. (Aalsma, van den Berg, & de Bruijn, 2014)

4.2.1.1. Recht doen aan de drievoudige kwalificeringsopdracht

4.2.1.2. Rekening houden met differentiaties in het opleidingsproces

4.2.1.3. Leerprocessen organiseren in context van school én bedrijf

4.2.1.4. Stimuleren in de ontwikkeling van een persoonlijke professionele theorie

4.2.1.5. Activeren van het ontwikkelingsproces naar vakmanschap

4.2.1.6. Leren vormgeven op het snijvlak van praktijk en theorie

4.2.1.7. Opbouwen van een brede geïntegreerde kennisbasis

4.2.1.8. Leerprocessen vormgeven vanuit geheel naar delen

4.2.2. (Onderwijsraad, 2011)

4.2.2.1. Drievoudige kwalificatie

4.2.2.2. Voorbereiding beroep/hbo

4.2.2.3. Aanzienlijke omvang studenten

4.2.2.4. Verwacht lerarentekort

4.3. Eigen ervaring BGO

4.3.1. Eigen onderwijservaring

4.3.1.1. /

4.3.2. Stages

4.3.2.1. De Rooi Pannen Breda: Horeca en Ondernemen, niveau 4. Leerjaar 1 en 2

4.3.3. Visie op BVO

4.3.3.1. Mijn afgelopen stage was mijn eerste ervaring binnen BVO, maar het is me erg goed bevallen. Wat me erg aanspreekt is de leeftijd van de leerlingen, omdat minder bijdehand zijn dan 14-jarigen en er beter mee te praten valt. Verder vind ik het fijn om ze Duits aan te leren waar ze écht iets aan hebben, zoals in een situatie met gast.

5. Bronvermelding

5.1. Aalsma, E., van den Berg, J., & de Bruijn, E. (2014). Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap. Opgeroepen op Juli 1, 2019, van https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo.14 Geerts, W., & Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. Ministerie OCW. (sd). voorgezet onderwijs vmbo. Opgeroepen op Juli 1, 2019, van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/inhoud Ministerie OCW. (sd). voortgezet onderwijs havo-vwo. Opgeroepen op Juli 1, 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/inhoud NOG. (sd). Wat is voortgezet onderwijs? Opgeroepen op Juli 1, 2019, van https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/paginas/wat-is-voortgezet-onderwijs.html Onderwijsraad. (2011). Advies goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Opgeroepen op Juli 1, 2019, van https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/goed-opgeleide-leraren-voor-het Stichting Platforms VMBO. (sd). Ontdek de wereld van het vmbo. Opgeroepen op Juli 1, 2019, van https://www.govmbo.nl/vmbo/

6. Elisa van Sprundel (2793164)