Infosa – ohlášení díla 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Infosa – ohlášení díla 2.0 by Mind Map: Infosa – ohlášení díla 2.0

1. Nové dílo

1.1. 1. Dílo

1.1.1. Výběr vyplnění ze šablony

1.1.2. Název díla

1.1.2.1. Přesný název

1.1.2.2. Variantní název

1.1.2.2.1. Přidat variantní název

1.1.2.2.2. Odebrat variantní název

1.1.3. Stopáž díla

1.1.3.1. Minuty

1.1.3.2. Sekundy

1.1.4. Žánr

1.1.4.1. Populární hudba

1.1.4.2. Jazz

1.1.4.3. Vážná hudba

1.1.4.4. Žánr nespecifikován

1.2. 2. Autoři

1.2.1. Hudba

1.2.1.1. Jsem autorem hudby?

1.2.1.1.1. Ano

1.2.1.1.2. Ne

1.2.2. Text

1.2.2.1. Zahrnuje dílo text?

1.2.2.1.1. Ano

1.2.2.1.2. Ne

1.3. 3. Podíly

1.3.1. Dělení podílů

1.3.1.1. Dělící klíč OSA

1.3.1.1.1. Hudba

1.3.1.1.2. Text

1.3.1.2. Dle dohody mezi autory

1.3.1.2.1. Hudba

1.3.1.2.2. Text

1.4. 4. Dodatečné informace

1.4.1. Interpreti/skupiny

1.4.1.1. Interpret/skupina

1.4.1.2. Přidat interpreta/skupinu

1.4.1.3. Odebrat interpreta/skupinu

1.4.2. ISRC kódy

1.4.2.1. ISRC kód

1.4.2.2. Přidat ISRC kód

1.4.2.3. Odebrat ISRC kód

1.4.3. Chcete dílo předložit komisi tvorby?

1.4.3.1. Ano

1.4.3.1.1. Forma

1.4.3.1.2. Účel vytvoření

1.4.3.1.3. Počet hlasů

1.4.3.1.4. Nástrojové obsazení

1.4.3.1.5. Přílohy

1.4.3.2. Ne

1.4.3.2.1. Účel vytvoření

1.4.3.2.2. Nástrojové obsazení

1.4.3.2.3. Přílohy

1.4.4. Přílohy

1.4.4.1. Notový záznam

1.4.4.1.1. Nahrát soubor

1.4.4.1.2. Zaslat do 7 dnů

1.4.4.2. Zvukový záznam

1.4.4.2.1. Nahrát soubor

1.4.4.3. Text

1.4.4.3.1. Nahrát soubor

1.4.4.3.2. Vepsat text

1.4.5. Poznámka

1.5. 5. Shrnutí a souhlas

1.5.1. Zobrazit celé shrnutí

1.5.2. Nové dílo

1.5.2.1. Typ ohlášky

1.5.2.2. Přesný název

1.5.2.3. Stopáž

1.5.2.4. Žánr

1.5.2.5. Interpret/skupina

1.5.2.6. ISRC kód

1.5.3. Autoři a podíly

1.5.3.1. Autor hudby

1.5.3.1.1. Jméno

1.5.3.1.2. Příjmení

1.5.3.1.3. Pseudonym

1.5.3.1.4. Podíly

1.5.3.2. Autor textu

1.5.3.2.1. Jméno

1.5.3.2.2. Příjmení

1.5.3.2.3. Pseudonym

1.5.3.2.4. Podíly

1.5.4. Komise

1.5.4.1. Forma

1.5.4.2. Počet hlasů

1.5.4.3. Instrumentace

1.5.4.4. Účel vytvoření

1.5.5. Přílohy

1.5.6. Poznámka

1.5.7. Potvrzení údajů

1.5.7.1. Ano, souhlasím

2. Zpracování původního díla

2.1. 1. Dílo

2.1.1. Výběr vyplnění ze šablony

2.1.2. Název díla

2.1.2.1. Přesný název

2.1.2.2. Variantní název

2.1.2.2.1. Přidat variantní název

2.1.2.2.2. Odebrat variantní název

2.1.3. Stopáž díla

2.1.3.1. Minuty

2.1.3.2. Sekundy

2.1.4. Žánr

2.1.4.1. Populární hudba

2.1.4.2. Jazz

2.1.4.3. Vážná hudba

2.1.4.4. Žánr nespecifikován

2.2. 2. Již vytvořené dílo

2.2.1. Výběr již vytvořeného díla z databáze

2.2.1.1. Pokud je dílo v databázi

2.2.1.1.1. Název již vytvořeného díla

2.2.1.1.2. Autor

2.2.1.1.3. Ochrana díla

2.2.1.1.4. Pokud není přihlášený autorem a nejedná se o dílo volné

2.2.1.2. Pokud dílo není v databázi

2.2.1.2.1. Přidat dílo

2.3. 3. Zpracovatelé a podíly

2.3.1. Informace o podmínkách zpracování

2.3.2. Přidat hudbu

2.3.2.1. Jsem zpracovatelem hudby?

2.3.2.1.1. Ano

2.3.2.1.2. Ne

2.3.3. Přidat text

2.3.3.1. Jsem zpracovatelem textu?

2.3.3.1.1. Ano

2.3.3.1.2. Ne

2.3.4. Dělení podílů

2.3.4.1. Dle domluvy

2.3.4.2. Dle autorizace

2.4. 4. Dodatečné informace

2.4.1. Interpreti/skupiny

2.4.1.1. Interpret/skupina

2.4.1.2. Přidat interpreta/skupinu

2.4.1.3. Odebrat interpreta/skupinu

2.4.2. ISRC kódy

2.4.2.1. ISRC kód

2.4.2.2. Přidat ISRC kód

2.4.2.3. Odebrat ISRC kód

2.4.3. Chcete dílo předložit komisi tvorby?

2.4.3.1. Ano

2.4.3.1.1. Forma

2.4.3.1.2. Účel vytvoření

2.4.3.1.3. Počet hlasů

2.4.3.1.4. Nástrojové obsazení

2.4.3.1.5. Přílohy

2.4.3.2. Ne

2.4.3.2.1. Účel vytvoření

2.4.3.2.2. Nástrojové obsazení

2.4.3.2.3. Přílohy

2.4.4. Přílohy

2.4.4.1. Notový záznam

2.4.4.1.1. Nahrát soubor

2.4.4.1.2. Zaslat do 7 dnů

2.4.4.2. Zvukový záznam

2.4.4.2.1. Nahrát soubor

2.4.4.3. Text

2.4.4.3.1. Nahrát soubor

2.4.4.3.2. Vepsat text

2.4.5. Poznámka

2.5. 5. Shrnutí a souhlas

2.5.1. Zpracované dílo

2.5.1.1. Typ ohlášky

2.5.1.2. Přesný název

2.5.1.3. Alternativní název

2.5.1.4. Stopáž

2.5.1.5. Žánr

2.5.1.6. Interpret/skupina

2.5.1.7. ISRC kód

2.5.2. Již vytvořené dílo

2.5.2.1. Přesný název

2.5.2.2. Ochrana díla

2.5.2.3. Autor

2.5.3. Autorizace

2.5.4. Zpracovatelé a podíly

2.5.4.1. Zpracovatel hudby

2.5.4.1.1. Jméno

2.5.4.1.2. Příjmení

2.5.4.1.3. Pseudonym

2.5.4.1.4. Podíly

2.5.4.2. Zpracovatel textu

2.5.4.2.1. Jméno

2.5.4.2.2. Příjmení

2.5.4.2.3. Pseudonym

2.5.4.2.4. Podíly

2.5.5. Komise

2.5.5.1. Forma

2.5.5.2. Počet hlasů

2.5.5.3. Instrumentace

2.5.5.4. Účel vytvoření

2.5.6. Přílohy

2.5.7. Poznámka

2.5.8. Potvrzení údajů

2.5.8.1. Ano, souhlasím

3. Dodatečné zhudebnění díla

3.1. 1. Dílo

3.1.1. Výběr vyplnění ze šablony

3.1.2. Název díla

3.1.2.1. Přesný název

3.1.2.2. Variantní název

3.1.2.2.1. Přidat variantní název

3.1.2.2.2. Odebrat variantní název

3.1.3. Název původního textového díla

3.1.4. Stopáž díla

3.1.4.1. Minuty

3.1.4.2. Sekundy

3.1.5. Žánr

3.1.5.1. Populární hudba

3.1.5.2. Jazz

3.1.5.3. Vážná hudba

3.1.5.4. Žánr nespecifikován

3.2. 2. Autoři

3.2.1. Hudba

3.2.1.1. Jsem autorem hudby?

3.2.1.1.1. Ano

3.2.1.1.2. Ne

3.2.2. Původní text

3.2.2.1. Jsem autorem původního textu?

3.2.2.1.1. Ano

3.2.2.1.2. Ne

3.2.2.1.3. Jedná se o volné dílo

3.3. 3. Podíly

3.3.1. Dělení podílů

3.3.1.1. Dělící klíč OSA

3.3.1.1.1. Hudba

3.3.1.1.2. Původní text

3.3.1.2. Dle dohody mezi autory

3.3.1.2.1. Hudba

3.3.1.2.2. Původní text

3.4. 4. Dodatečné informace

3.4.1. Interpreti/skupiny

3.4.1.1. Interpret/skupina

3.4.1.2. Přidat interpreta/skupinu

3.4.1.3. Odebrat interpreta/skupinu

3.4.2. ISRC kódy

3.4.2.1. ISRC kód

3.4.2.2. Přidat ISRC kód

3.4.2.3. Odebrat ISRC kód

3.4.3. Chcete dílo předložit komisi tvorby?

3.4.3.1. Ano

3.4.3.1.1. Forma

3.4.3.1.2. Účel vytvoření

3.4.3.1.3. Počet hlasů

3.4.3.1.4. Nástrojové obsazení

3.4.3.1.5. Přílohy

3.4.3.2. Ne

3.4.3.2.1. Účel vytvoření

3.4.3.2.2. Nástrojové obsazení

3.4.3.2.3. Přílohy

3.4.4. Přílohy

3.4.4.1. Notový záznam

3.4.4.1.1. Nahrát soubor

3.4.4.1.2. Zaslat do 7 dnů

3.4.4.2. Zvukový záznam

3.4.4.2.1. Nahrát soubor

3.4.4.3. Text

3.4.4.3.1. Nahrát soubor

3.4.4.3.2. Vepsat text

3.4.5. Poznámka

3.5. 5. Shrnutí a souhlas

3.5.1. Zobrazit celé shrnutí

3.5.2. Dodatečné zhudebnění díla

3.5.2.1. Typ ohlášky

3.5.2.2. Přesný název

3.5.2.3. Název původního textového díla

3.5.2.4. Stopáž

3.5.2.5. Žánr

3.5.2.6. Interpret/skupina

3.5.2.7. ISRC kód

3.5.3. Autoři a podíly

3.5.3.1. Autor hudby

3.5.3.1.1. Jméno

3.5.3.1.2. Příjmení

3.5.3.1.3. Pseudonym

3.5.3.1.4. Podíly

3.5.3.2. Autor původního textu

3.5.3.2.1. Jméno

3.5.3.2.2. Příjmení

3.5.3.2.3. Pseudonym

3.5.3.2.4. Podíly

3.5.4. Komise

3.5.4.1. Forma

3.5.4.2. Počet hlasů

3.5.4.3. Instrumentace

3.5.4.4. Účel vytvoření

3.5.5. Přílohy

3.5.6. Poznámka

3.5.7. Souhlas s dodatečným zhudebněním

3.5.7.1. Nahrát soubor

3.5.7.2. Souhlas dodám do 7 dnů

3.5.8. Potvrzení údajů

3.5.8.1. Ano, souhlasím

4. Dodatečné otextování díla

4.1. 1. Dílo

4.1.1. Výběr vyplnění ze šablony

4.1.2. Název díla

4.1.2.1. Přesný název

4.1.2.2. Variantní název

4.1.2.2.1. Přidat variantní název

4.1.2.2.2. Odebrat variantní název

4.1.3. Název původního hudebního díla

4.1.4. Stopáž díla

4.1.4.1. Minuty

4.1.4.2. Sekundy

4.1.5. Žánr

4.1.5.1. Populární hudba

4.1.5.2. Jazz

4.1.5.3. Vážná hudba

4.1.5.4. Žánr nespecifikován

4.2. 2. Autoři

4.2.1. Původní hudba

4.2.1.1. Jsem autorem původní hudby?

4.2.1.1.1. Ano

4.2.1.1.2. Ne

4.2.1.1.3. Jedná se o volné dílo

4.2.2. Text

4.2.2.1. Jsem autorem textu?

4.2.2.1.1. Ano

4.2.2.1.2. Ne

4.3. 3. Podíly

4.3.1. Dělení podílů

4.3.1.1. Dělící klíč OSA

4.3.1.1.1. Původní hudba

4.3.1.1.2. Text

4.3.1.2. Dle dohody mezi autory

4.3.1.2.1. Původní hudba

4.3.1.2.2. Text

4.4. 4. Dodatečné informace

4.4.1. Interpreti/skupiny

4.4.1.1. Interpret/skupina

4.4.1.2. Přidat interpreta/skupinu

4.4.1.3. Odebrat interpreta/skupinu

4.4.2. ISRC kódy

4.4.2.1. ISRC kód

4.4.2.2. Přidat ISRC kód

4.4.2.3. Odebrat ISRC kód

4.4.3. Chcete dílo předložit komisi tvorby?

4.4.3.1. Ano

4.4.3.1.1. Forma

4.4.3.1.2. Účel vytvoření

4.4.3.1.3. Počet hlasů

4.4.3.1.4. Nástrojové obsazení

4.4.3.1.5. Přílohy

4.4.3.2. Ne

4.4.3.2.1. Účel vytvoření

4.4.3.2.2. Nástrojové obsazení

4.4.3.2.3. Přílohy

4.4.4. Přílohy

4.4.4.1. Notový záznam

4.4.4.1.1. Nahrát soubor

4.4.4.1.2. Zaslat do 7 dnů

4.4.4.2. Zvukový záznam

4.4.4.2.1. Nahrát soubor

4.4.4.3. Text

4.4.4.3.1. Nahrát soubor

4.4.4.3.2. Vepsat text

4.4.5. Poznámka

4.5. 5. Shrnutí a souhlas

4.5.1. Zobrazit celé shrnutí

4.5.2. Dodatečné otextování díla

4.5.2.1. Typ ohlášky

4.5.2.2. Přesný název

4.5.2.3. Název původního hudebního díla

4.5.2.4. Stopáž

4.5.2.5. Žánr

4.5.2.6. Interpret/skupina

4.5.2.7. ISRC kód

4.5.3. Autoři a podíly

4.5.3.1. Autor původní hudby

4.5.3.1.1. Jméno

4.5.3.1.2. Příjmení

4.5.3.1.3. Pseudonym

4.5.3.1.4. Podíly

4.5.3.2. Autor textu

4.5.3.2.1. Jméno

4.5.3.2.2. Příjmení

4.5.3.2.3. Pseudonym

4.5.3.2.4. Podíly

4.5.4. Komise

4.5.4.1. Forma

4.5.4.2. Počet hlasů

4.5.4.3. Instrumentace

4.5.4.4. Účel vytvoření

4.5.5. Přílohy

4.5.6. Poznámka

4.5.7. Souhlas s dodatečným otexotváním

4.5.7.1. Nahrát soubor

4.5.7.2. Souhlas dodám do 7 dnů

4.5.8. Potvrzení údajů

4.5.8.1. Ano, souhlasím