Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vírus by Mind Map: Vírus

1. Spyware

1.1. je počítačový program, ktorý sa bez vedomia používateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá).

2. Adware

3. Počítačový červ

3.1. Počítačový červ je program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostiteľský počítač, využíva jeho prepojenie cez sieť s ďalšími počítačmi a prostredníctvom nich sa šíri ďalej.

4. Emailové červy

4.1. e-mailový červ, ktorý sa šíri na základe zoznamu adries v užívateľskom programe. Na svoje šírenie používa e-mailovú komunikáciu, pričom zneužíva chyby v programe. Väčšinou vyžaduje ľudský faktor na umožnenie šírenia, aj keď za určitých podmienok sa na niektorých počítačoch dokáže šíriť sám.

5. Spam

6. Trójske kone

6.1. Trójsky kôň, slangovo trojan, je počítačový program, ktorý vykonáva deštruktívnu činnosť, pričom sa skrýva za činnosť „užitočnú“, pričom túto „užitočnú“ činnosť buď nevykonáva vôbec, alebo ju vykonáva a na pozadí realizuje nejaký druh deštrukcie.