Literatúra Humanizmu a Renesancie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Literatúra Humanizmu a Renesancie by Mind Map: Literatúra Humanizmu a Renesancie

1. Renesancia

1.1. severné Taliansko

1.1.1. Florencia

1.1.2. veľa malých štátov

1.1.2.1. nie jedna spojená krajina

1.1.3. silná politická moc - pápež

1.2. pätnáste storočie

1.3. znovuzrodenie učenia

1.4. návrat k štúdiu a literatúre antického sveta

1.4.1. staroveké Grécko

1.4.2. staroveký Rím

1.5. slávni umelci, spisovatelia a filozófovia

1.5.1. Leonardo da Vinci

1.5.1.1. ideálny renesančný človek

1.5.2. William Shakespeare

1.5.3. Mikuláš Kopernik

1.5.4. Michelangelo

1.5.5. Galileo Galilei

1.6. dôležité vynálezy

1.6.1. tlačiarenský lis

1.6.1.1. Biblia - lacná

1.6.1.2. staroveké grécke a rímske spisy

1.6.1.3. poézia, hry svätcov...

1.6.1.4. matematické, lekárské, učebnice...

2. Humanizmus

2.1. trináste storočie

2.2. ideové hnutie renesančného obdobia

2.3. patrí do renesančnej kultúry

2.4. šírenie antických jazykov

2.4.1. gréčtina

2.4.2. latinčina

2.5. štúdium klasických textov

2.6. prelomenie stredovekého myslenia

2.7. štúdium klasických textov mal vplyv na to:

2.7.1. ako sa ľudia pozerali na svoj svet

2.7.2. ako odoberali z antického sveta reformu

2.7.3. ako dávali ľudský výhľad zameraný na schopnosť človeka konať

2.7.3.1. stará myšlienka: slepo nasledovať náboženský plán

2.8. hlavná myšlienka

2.8.1. Boh dal ľuďom možnosti a potenciál

2.8.2. Človek musí konať aby ten potenciál využil

2.9. známi humanisti

2.9.1. Francesco Petrarca

2.9.2. Michel de Montaigne

3. Spoločenský a historický kontext

3.1. rozšírené poznanie sveta

3.1.1. zámorské plavby do rozličných krajín

3.1.1.1. pomohlo vidieť pravdu, namiesto verenia poverám

3.1.2. objavenie nových miest

3.1.3. objavy v sférach astronómie

3.1.3.1. Galileo, Kopernik

3.1.3.1.1. používanie rozumu a vedy namiesto náboženstva

3.2. bohatstvo v mestách

3.2.1. ručná veľkovýroba

3.2.2. bohatí obyvatelia

3.2.2.1. motivovaní na rozvoj ľudskej existencie

3.3. hľadanie novej identity

3.4. životný štýl zavisel od schopností

3.4.1. stará norma: rodina v ktorej sa človek narodil určoval životný štýl

3.5. poznanie človeka a prírody

3.6. rozkvet medzinárodného obchodu

4. Delenie

4.1. svetová literatúra

4.1.1. francúzska

4.1.1.1. Francois Villon

4.1.1.1.1. Malý Testament

4.1.1.1.2. Veľký Testament

4.1.1.1.3. prekliaty básnik

4.1.1.1.4. Villonovská balada

4.1.1.2. Francois Rabelais

4.1.1.2.1. veľký humanista - kritik zla/ľudských chýb

4.1.1.2.2. Gargantula a Pantagruel

4.1.1.3. Pierre de Ronsard

4.1.1.3.1. Pleiade - výstižná skupina francúzskych básnikov

4.1.1.3.2. Sonety pre Helenu

4.1.1.4. Montaigne

4.1.1.4.1. filozof

4.1.1.4.2. Essais - opisovanie ľudí pravdivo

4.1.1.4.3. literárny žáner - esej

4.1.2. španielska

4.1.2.1. príroda - vzorom života a umenia

4.1.2.2. ľudskosť - človek =centrom vesmíru

4.1.2.3. počas renesancie - zlatý vek v španielskej literatúre

4.1.2.4. Miguel de Cervantes Saavedra

4.1.2.4.1. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

4.1.2.5. Lope de Vega

4.1.2.5.1. tvorca drámy

4.1.2.5.2. novely, romány

4.1.2.5.3. Fuente Ovejuna

4.1.2.6. znaky

4.1.2.6.1. racionalizmus

4.1.2.6.2. individualizmus

4.1.2.6.3. senzualizmus

4.1.2.7. jazyk - iná forma španielčiny ako dnes

4.1.3. anglická

4.1.3.1. divadlo - veľmi populárne

4.1.3.1.1. komédia, tragédia

4.1.3.2. Geoffry Chaucer

4.1.3.2.1. Canteburské poviedky

4.1.3.2.2. samopašný humor, drobnokresba

4.1.3.2.3. obraz anglickej spoločnosti

4.1.3.3. William Shakespeare

4.1.3.3.1. dramatik

4.1.3.3.2. tragédie, komédie, historické hry

4.1.3.3.3. Rómeo a Júlia, Hamlet

4.1.3.3.4. diela - svetské

4.2. literatúra na Slovensku

4.2.1. spoločenské pomery

4.2.1.1. nevhodná doba na rozvoj umenia

4.2.2. Martin Rakovský

4.2.2.1. O spoločenských vrstvách v štáte o príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

4.2.2.1.1. krutovláda, neschopnosť panovníka, nervonosť

4.2.2.1.2. úvaha o správnom človeku

4.2.2.2. O svetskej vrchnosti

4.2.2.2.1. najlepší panovník - humanista

4.2.3. Jakub Jakobeus

4.2.3.1. Slzy, vzdychy, a prosby slovenského národa

4.2.3.1.1. epicko- reflexívna báseň

4.2.3.1.2. útrapy a vojny v národe

4.2.3.1.3. podoba antického eposu

4.2.4. Vavrinec Benedikt Nedožerský

4.2.4.1. Dve knihy českej gramatiky

4.2.4.1.1. systematická gramatika češtiny

4.2.4.1.2. rozdiely medzi češtinou a slovenčinou

5. Lyrika

5.1. sonet

5.1.1. Francesco Petrarca

5.1.1.1. Sonety pre Lauru

5.1.1.1.1. napísaná v národnom jazyku

5.1.1.1.2. o platonickom zbožňovaní

5.1.1.1.3. zobrazenie skromnosti ale aj fyzickej krásy

5.1.1.1.4. osobná autoštylizácia

5.1.1.1.5. vývoj v európskej ľúbostnej lyrike

5.1.1.2. špecifická forma sonetu

5.1.1.2.1. oktáva

5.1.1.2.2. sextet

5.1.2. William Shakespeare

5.1.2.1. zmena metrického systému

5.1.2.1.1. tri štvorveršia

5.1.2.1.2. jedno dvojveršie

5.1.2.2. tiež písal o žene

5.1.2.2.1. ideálna, ale reálna

5.1.2.2.2. neverná

5.1.2.2.3. veľa nedostatkov

5.1.2.2.4. láska ukázaná takou aká je

5.1.3. básnický cyklus - vrchol lyriky

5.1.3.1. 14 veršov

5.2. ľúbostná báseň

5.2.1. charakteristiky

5.2.1.1. použitie obrazového jazyka

5.2.2. poetické zariadenia

5.2.2.1. jazyk

5.2.2.2. forma

5.2.2.3. štruktúra

5.2.2.4. téma

5.2.2.5. aliterácia, personifikácia, metafora

5.2.3. vykreslenie idealizovaného portrétu lásky

5.2.3.1. vlastnosti reálnej bytosti

5.2.4. ľúbostný paradox

5.2.5. svadobné básne

5.2.6. neopätovaná láska...

5.2.7. kódex Jána Jóba de Fanchaliho

5.2.7.1. slovenská a maďarská literatúra

5.3. básnická skladba

5.3.1. spoločenská lyrika

5.3.2. politické postoje autorov

5.3.3. vlastnosti ideálneho panovníka

5.3.4. na Slovensku

5.3.4.1. Martin Rakovský

5.3.4.1.1. Knižka o spoločných vrstvách v štáte...

6. Epika

6.1. román

6.1.1. veľká epická próza

6.1.2. literárne diela písané ľudovým jazykom

6.1.3. vzniknutie

6.1.3.1. 13. storočie

6.1.3.1.1. zo stredovekého rytierského eposu

6.1.4. písaná vo viazanej aj neviazanej forme

6.1.5. patrí do "nízkej" literatúry

6.1.6. Don Quijote de la Mancha

6.1.6.1. jeden z najznámejších románov

6.1.6.1.1. Miguel de Cervantes y Saavedra

6.2. poviedka

6.2.1. Giovanni Boccaccio

6.2.1.1. zakladateľom novely

6.2.1.2. Dekameron

6.2.1.2.1. 1, deň - druhá novela

6.2.1.2.2. 1,deň - tretia novela

6.2.1.2.3. 2. deň - piata novela

6.2.1.2.4. 3,deň - štvrtá novela

6.2.1.2.5. 4. deň - prvá novela

6.2.1.2.6. zbierka 100 krátkých rozprávaných príbehov

6.2.1.2.7. morová epidemia vo Florencii

6.2.1.2.8. renesančný humanistický realizmus

6.2.1.3. veľký vplyv na európsku literatúru

6.2.1.4. Amourus Fiammetta

6.2.1.4.1. prvá moderná psychologická novela

6.2.2. malý žáner epiky

6.2.3. jednotlivá udalosť zo života človeka

6.2.4. málo postáv

6.2.5. opravdivé ľudské charaktery

6.2.6. voľnejší útvar ako novela

6.3. historická pieseň

6.3.1. veršovaná podoba

6.3.2. významné historické udalosti

6.3.3. informácia o dobovej udalosti

6.3.4. historické súvislosti

6.3.4.1. príčiny udalostí

6.3.5. zaradené do ľudovej slovesnosti

6.3.6. anonymní autori

6.3.7. najznámejšia historická báseň

6.3.7.1. Písně... o Modrom Kameni, Divině a Zvoleně

6.3.7.1.1. určená na prednes a čítanie

7. Dráma

7.1. anglické divadlo

7.2. spoločnosti hercov

7.3. témy z antickej drámy

7.3.1. stredoveké frašky

7.3.1.1. talianské renesančné poviedky

7.4. komédie

7.4.1. scéna milencov so skúškami

7.4.2. menenie identity

7.4.2.1. prestrojenie ženy za muža

7.4.3. prekážka - rodičia

7.4.4. ukážky komedií

7.4.4.1. Komédia omylov

7.4.4.2. Skrotenie čertice

7.4.4.3. Sen noci svätojanskej

7.4.5. vychádzala z pantomímy

7.4.6. maska, kostým

7.4.6.1. informovanie indetity

7.4.7. vyvolanie smiech u diváka

7.4.8. každodenná skutočnosť

7.4.9. konflikt riešený smiechom

7.4.9.1. prehra hlúpeho, víťazstvo šikovnejšieho

7.5. tragédie

7.5.1. základ historických textov

7.5.2. príbeh slávnych ľudí - inšpirácia

7.5.3. tyrana čaká trest - klasická scéma

7.5.4. ukážky

7.5.4.1. Romeo a Júlia

7.5.4.2. Macbeth

7.5.4.3. Othello

7.5.5. boj jednotlivca/skupiny

7.5.6. končí tragicky

7.5.7. členenie tragédie

7.5.7.1. expozícia

7.5.7.2. kolízia

7.5.7.3. kríza

7.5.7.4. peripetia

7.5.7.5. katastrofa

7.6. William Shakespeare

7.6.1. najväčší svetový dramatik

7.6.2. znaky

7.6.2.1. neobmedzenosť tém, času, a miesta

7.6.2.2. kladná/ záporná postava

7.6.3. tvorba rozdelená do viacero období

7.6.3.1. komédie, tragédie, romantické hry

7.7. Hamlet

7.7.1. príbeh hrdinu

7.7.2. túžba naplnenia ideálov

7.7.3. nespravodlivosť

7.7.4. úvaha o zmysle života

7.7.5. kompozícia

7.7.5.1. e: smrť Hamletovho otca,kráľov brat nastúpil, syn Hamlet sa vracia - kráľový duch sa zjaví

7.7.5.2. k: duch prezdradí, že Klaudius ho zabil, žiadá o pomstu svojho syna Hamleta

7.7.5.3. k: Hamlet získa dôkazy, obetuje lásku, omylom zabije Polonia, poslaný do Anglicka , Ofélia zomiera - utopila sa od žiaľu za Hamletom

7.7.5.4. p: návrat, Hamlet zistí o smrti Ofélie - jej brat Leartes - chce zabiť Hamleta v súboji - použitie otraveného meču

7.7.5.5. k: Laertes zraní Hamleta, ale hlavne seba - smrteľne, Hamletova mama - otrávená vínom - zomiera, Hamlet zabije Klaudiusa

7.7.6. hlavná myšlienka

7.7.6.1. Zlé činy sú vždy potrestané.