Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Context by Mind Map: Context

1. Educatieve context

1.1. Voor mijn Educatieve context ben ik begonnen vanuit de vraag: Waar zie ik me volgend jaar lesgeven en waarom? Ik zie me volgend jaar lesgeven op een basisschool omdat ik het belangrijk vind om een basis te leggen, maar ik ben er ook van overtuigd dat wanneer kinderen op jonge leeftijd de kans krijgen om zelf keuzes te maken in hun leerproces dat leren veel effectiever kan zijn. Hierdoor besloot ik niet een gewone school te zoeken maar een Montessori basisschool. Ik kwam terecht bij Montessori basisschool de Elzen in Tilburg.

1.1.1. De Montessori-school

1.1.1.1. Ik heb gekozen voor een Montessori school omdat deze leermethode het dichtst aansloot bij mijn visie. Een kind bepaald eigen leerproces en moet de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken zodat het zijn/haar talenten kan ontwikkelen. Naast dat deze school aansloot bij mijn behoefte als docent komen er ook nog veel nieuwe begrippen bij kijken: bijvoorbeeld een kosmische leerlijn. Deze leerlijn zijn thema's die te maken hebben met hoe jij je als persoon verhoudt tot de aarde en de kosmos. Thema's zoals seizoenen, Romeinen of het weer zal je terug zien komen. Ik heb een klein vooronderzoek gedaan om mij in deze stof te verdiepen.

1.1.1.1.1. Concreet: Ik wil op mijn educatie de nadruk leggen. Buiten dat mijn theoretisch onderzoek aansluit bij mijn educatieve richting wil ik ook veel lesgeven zodat ik veel bezig ben met de doelgroep. Korte lessen maken waarbij ik aansluit bij de Montessori methodes.

1.1.2. Theoretische verdieping

1.1.2.1. Wat mij gelijk opviel op de school is dat er geen beeldende praktijk docenten zijn op deze school, dit komt wel vaker voor op basisscholen maar ik vroeg me gelijk af of er wel een lesprogramma was op beeldend vlak. Het antwoord hierop was nee, er worden wel lessen gegeven maar er is nog niet een vooraf bedacht plan hoe of wat we gaan doen. Ik zag dit als een mogelijkheid om verdieping te zoeken en de leraren betere handvatten te geven voor het ontwikkelen van eigen beeldend verantwoorde lessen. Aan de hand van de bestaande kosmische leerlijn en de thema's die daar per leerjaar worden gehanteerd om hier een leerlijn op te maken met kunsttheoretische bronnen samengesteld door een beeldend docent.

1.1.3. Mogelijke deelvraag: "Welke kunst-educatieve lading zou ik kunnen geven aan het thema: Romeinen voor groep 5/6?"

2. Beeldende context

2.1. Ordening

2.1.1. Met mijn beeldende werk ben ik bezig vanuit de thema's: Ordening, herhaling, structuur en ritme. Ik zet strepen in een herhaaldelijke beweging op een ondergrond. Dit totaal vormt zich tot een organisch en ritmisch geheel. Momenteel voltrekt zich mijn werk op mijn werkplek omdat ik hier mijn structuur en ordening het meest gebruik en nodig heb. Zowel om ritme te creeeren in mijn dagelijkse patroon als om orde te scheppen in alle theorie die we verwerven op de opleding en die ik op deze plek verwerk.

2.1.1.1. Ordening voor mij

2.1.1.1.1. Wanneer ik beeldende kunst maak is dat iets dat dichtbij mij ligt. Iets wat slaat op mij als persoon. Ik wil graag uitzoeken wat ordening voor mij betekend, of kan betekenen omdat ik denk dat ik dan ook mezelf beter kan begrijpen en zo mijn voldoening eruit kan halen als maker. Op welke manier zou ik het kunnen toepassen zodat ik er het meest voldoening uit haal als maker en denker.

2.1.1.2. Mogelijke deelvraag: "Op welke manier ordenen andere kunstenaars en hoe verhoudt ik me tot deze methode?"

3. Theoretische context

3.1. Mijn Theoretische onderzoek zal volledig slaan op mijn educatieve route en zal ook aansluiten bij de stage. Ik ga de bestaande "kosmische" leerlijn voorzien van een kunst educatieve lading. Ik ga dan ook niet alleen een leerlijn maken maar ik ga me ook verdiepen in de thema's en in de doelgroep waar ik mee ga werken. Dit vergt uiteraard onderzoek.

3.1.1. Mogelijke deelvraag: Welke onderdelen zijn essencieel bij het vormen van een beeldend educatieve leerlijn?

3.1.2. Methode: Ik ga om te beginnen de leerlijn opvragen die is gegeven: Wat behandelen de docenten nu al binnen dit thema, binnen andere vakken. zodat ik hier uiteindelijk bij aan kan sluiten en dat ik een kader kan stellen waar ik met mijn beeldende leerlijn bij aan wil sluiten

3.1.3. Methode: Ik wil docenten interviewen en documenten opvragen hoe zij nu de lessen invullen zonder dat er een vaste beeldende invulling is.

3.1.4. Methode: Ik wil leerlingen interviewen: wat is de leerlingen bijgebleven bij de beeldende lessen die ze hebben gehad, waar zijn ze in hun belevingswereld mee bezig en hoe kan ik daar bij aansluiten.

4. Beeldende Hoofdvraag: "Wat betekent ordening & ritme voor mij binnen mijn beeldende werk?"

4.1. Een drang om te ordenen komt voor vanuit mijn eigen behoeftes. Ik vind het prettig om dingen opgeruimd en geordend te liggen. Het is voor mij voor belang om goed werk te kunnen leveren. Anders verlies ik overzicht en is er chaos in mijn hoofd. In chaos kan ik niet denken en niet werken. Ordening is essentieel.