Integrale Milieucontrole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Integrale Milieucontrole by Mind Map: Integrale Milieucontrole

1. is het een inrichting?

1.1. artikel 2.1 E uit de WABO

1.2. WM, daar staat in of je een inrichting bent.

1.3. BOR, ben ik een milieubelastende inrichting, bijlagen 1 onderdeel C

1.3.1. ja? type C: vergunningplicht - vergunning aanvragen

1.4. Staan de activiteiten niet in bijlage 1 onderdeel C van de BOR dan ben je een type A of B inrichting

1.4.1. type A: artikel 1.2 uit de BARIM - niks te doen

1.4.2. type B: artikel 1.2 uit de BARIM - melding maken

1.5. Bevoegd gezag: in de BOR bijlage 1 onderdeel C staat er bij als het bevoegd gezag de gedeputeerde staten zijn, staat het er niet bij dan is het de burgemeester en wethouders

2. profielschets

2.1. Locatie / plattegrond van het bedrijf zodat je weet wat je kunt verwachten. En je zo zie je veranderingen in het bedrijf zodra je binnen komt lopen

2.2. Welke activiteiten zijn er van toepassing op de inrichting. Dan weetje over welke onderwerpen je je checklist moet maken. En op welke punten je moet letten tijdens de controle.

2.3. De grote van het bedrijf/ aantal medewerkers. Zo weet je hoe groot het bedrijf van omvang is en of je de controle in 1 dag kan doen. Of dat je meerdere aspect controle moet uitvoeren

2.4. Past de inrichting in het bestemmingsplan

3. checklist opstellen

3.1. Juiste activiteiten zodat je weet waar je de vragen over moet stellen.

3.2. Je moet kunnen onderbouwen waar de vraag van komt (welke/ juiste regelgeving)

3.3. Een goed format hebben waar je de vragen kan aanpassen per inrichting.

3.3.1. Duidelijke lay out van je vragen forumlier

4. controle uitvoeren

4.1. Je moet de juiste vragen stellen als je op controle gaat.

4.1.1. Voldoende vooronderzoek gedaan.

4.2. Het is belangrijk om een goede sfeer te hebben tussen de drijver en jezelf.

4.2.1. rustig praatje maken

4.2.2. uitleggen wat je komt doen

4.2.3. uitleggen vanuit welke werkgever je komt

4.3. Je hebt 2 delen in een controle, je kunt zelf kijken waar je mee wilt beginnen.

4.3.1. Administratief

4.3.1.1. Afval bonnen inkijken

4.3.1.2. Certificaten bekijken

4.3.2. Ronde lopen

4.3.2.1. letten op de punten uit je checklist

4.3.2.2. klopt de plattegrond met de werkelijkheid

5. rapportage

5.1. Ingevulde checklist

5.2. Bevindingen brief naar drijver sturen

5.3. Als nodig is, bevindingen brief met hercontrole naar drijver sturen

6. indien nodig - Hercontrole

6.1. Goed contact met de drijver houden

6.2. Afgesproken termijn aanhouden

6.3. Alleen voor de overtreding voorbereiden

6.4. Als 1e: mondelinge waarschuwing over de overtreding

6.5. Als 2e: waarschuwing via brief of mail over de overtreding