cognitieve leerzorg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cognitieve leerzorg by Mind Map: cognitieve leerzorg

1. situering binnen het competentiebegrip

1.1. kennis

1.1.1. domeinspecifieke kennis

1.1.1.1. declaratieve kennis (WAT)

1.1.1.2. procedurele kennis (HOE)

1.1.2. metacognitieve kennis

1.2. vaardigheden

1.2.1. cognitieve vaardigheden

1.2.1.1. leer- en studeerstrategieën

1.2.1.1.1. complexe leertaken

1.2.1.1.2. eenvoudige leertaken

1.2.1.2. probleemoplossende vaardigheden

1.2.2. metacognitieve vaardigheden

1.2.2.1. zelfinstructiemethode

1.2.2.1.1. fase 1: oriënteren

1.2.2.1.2. fase 2: voorbereiden

1.2.2.1.3. fase 3: uitvoeren

1.2.2.1.4. fase 4 reflecteren

2. vormgeven

2.1. beginsituatie bepalen

2.1.1. observatie

2.1.2. toets

2.1.3. gesprek

2.2. zelfregulerend leren in de klas

2.2.1. leerkrachtgestuurd onderwijs

2.2.2. leerlinggestuurdonderwijs

2.2.3. gedeelde sturing

2.2.4. denkstimulerende omgeving creëren

2.2.4.1. werkvormen

2.2.4.2. modelleren

2.2.4.3. aanleren van specifieke leerstrategieën

2.2.4.4. relateren van vakspecifieke inhouden aan cognitieve vaardidgheden

2.2.5. Mediërende activiteiten

2.2.5.1. via werkvormen

2.2.5.2. via modelleren

2.2.5.3. via relatering van vakspecifieke inhouden aan (meta) cognitieve vaardigheden.

2.2.5.4. via het aanleren van specifieke leerstrategieën