Kommunal vision og mål

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kommunal vision og mål by Mind Map: Kommunal vision og mål

1. Læringsaktiviteter

1.1. Vejledning elever

1.2. Vejledning lærere

1.3. Multilæring

1.4. Medier og IT

1.5. Skriftsproglig udvikling

1.6. Workshops/kurser

1.7. Formidling og videndeling

2. Skoleudvikling

2.1. Læremidler

2.2. Samarbejder

2.2.1. Ledelsen

2.2.2. Fagteam

2.2.3. Ressourcecentret

2.2.4. Afdelinger

2.2.5. Årgangsteams

2.2.6. Klasseteams

2.2.7. Den enkelte lærer

2.2.8. Folkebiblioteket

2.3. Pædagogisk udvikling

2.4. Strategier

2.4.1. Handleplan

2.4.2. Årsplan

3. Selvudvikling

3.1. Teamet

3.2. Uddannelse

3.3. Almen orientering

3.4. Netværk

3.4.1. Netværksmøder

3.4.2. Digitale fora

3.4.2.1. Lokalt

3.4.2.2. Kommunalt

3.4.2.3. Nationalt

4. Kultur

4.1. Kultur for børn

4.2. Kultur med børn

4.3. Kultur af børn

4.4. Samarbejde med kulturinstitutioner

5. Administrative aktiviteter

5.1. Indkøb

5.2. Klargøring

5.3. Organisering

5.4. Lån

5.5. Vedligeholdelse

5.6. Kassation

5.7. Budget

5.8. Eksterne samlinger

6. Rum

6.1. Fysiske rum

6.2. Virtuelle