Module 3: Centrum- en spreidingsgetallen

Dit is een schooltaak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Module 3: Centrum- en spreidingsgetallen by Mind Map: Module 3: Centrum- en spreidingsgetallen

1. Het sommatieteken

1.1. sommen van reële getallen worden kort voorgesteld m.b.v. een sommatieteken. Hiervoor sigma gebruikt.bv.

2. Statistische kengetallen

2.1. Statistische kwantitatieve gegevens worden samengevat in een paar karakteristieke getallen zodat data met elkaar kunnen worden vergeleken.

3. centrumgetallen

3.1. het centrum van een hoeveelheid gegevens

3.1.1. rekenkundig gemiddelde

3.1.1.1. de som van de waarnemingsgetallen gedeeld door het aantal waarnemingsgetallen.

3.1.2. mediaan

3.1.2.1. een oneven aantal waarnemingsgetallen is het middelste waarnemingsgetal. een even aantal waarnemingsgetallen is de mediaan de halve som van de twee middelste waarnemingsgetallen.

3.1.3. kwartiel

3.1.3.1. De mediaan verdeelt de gerangschikte serie waarnemingsgetallen in twee helften. eerste(kwartiel) helft waarnemingsgetallen is kleiner dan de mediaan tweede(kwartiel) helft waarnemingsgetallen is groter dan de mediaan

3.1.4. modus

3.1.4.1. waarnemingsgetallen is het getal met de grootste enkelvoudige frequentie

4. Spreidingsgetallen

4.1. variatiebreedte

4.1.1. het verschil tussen het grootste en het kleinste waarnemingsgetal.

4.2. interkwartielafstand

4.2.1. het verschil tussen het derde kwartiel en het eerste kwartiel.

4.3. Variantie en standaardafwijking

4.3.1. een maat voor de spreiding van de waarnemingsgetallen t.o.v. het rekenkundig gemiddelde.

4.3.1.1. variantie is de gemiddelde kwadratische afwijking

4.3.1.2. standaardafwijking is de positieve vierkantswortel uit de variantie.

5. boxplot

5.1. een grafische voorstelling van vijf getallen

5.1.1. het kleinste waarnemingsgetal , het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en het grootste waarnemingsgetal

5.2. bestaat uit een lijnstuk met lengte de variatiebreedte

5.2.1. Binnen dit lijnstuk wordt een rechthoek getekend met breedte de interkwartielafstand

5.2.1.1. Het verticale lijnstuk binnen de rechthoek is de mediaan