NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP by Mind Map: NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP

1. Nguồn thông dụng

1.1. 8 lý do nên chọn học văn bằng 2: http://lienthong.hcit.vn/8-ly-do-nen-chon-hoc-van-bang-2.html

1.2. Tại sao nhiều người đổ xô học quản trị kinh doanh văn bằng 2? https://topica.edu.vn/tin-tuc/tai-sao-nhieu-nguoi-do-xo-hoc-quan-tri-kinh-doanh-van-bang-hai/

1.3. Học văn bằng 2 nên hay không? http://aum.edu.vn/tin-tuc/hoc-van-bang-2-nen-hay-khong.html

1.4. 5 điều cần biết về văn bằng 2 https://vieclam24h.vn/cam-nang-nghe-nghiep/5-dieu-can-biet-ve-van-bang-2

1.5. 9 thắc mắc thường gặp về tuyển sinh văn bằng 2 https://careerbuilder.vn/vi/talentcommunity/9-thac-mac-thuong-gap-ve-tuyen-sinh-van-bang-2.35A50538.html

2. Nguồn học thuật

2.1. Giá trị cảm nhận của sinh viên về văn bằng 2 http://www.vjol.info/index.php/JED/article/viewFile/10950/9934

2.2. Khả năng chuyển giao và chuyển đổi lĩnh vực nghiên cứu của cử nhân+các lý thuyết hỗ trợ cử nhân+phương pháp tính số liệu http://vmek.niif.hu/06300/06311/06311.pdf

3. Nguồn chính phủ

3.1. Số liệu thống kê về công tác đào tạo - Đại học Quốc gia Hà Nội (có thống kê văn bằng 2) https://www.vnu.edu.vn/home/?C1965