VIŠEGLASJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VIŠEGLASJE by Mind Map: VIŠEGLASJE

1. paralelni organum

1.1. najraniji oblik višeglasja

1.2. 9. stoljeće

1.3. dvoglasje u paralelnim oktavama

1.4. oba glasa kreću se u istim notnim vrijednostima

1.5. dvoglasje u paralelnim oktavama, kvartama i kvintama

2. CANTUS FIRMUS

2.1. naziv za temeljni napjev u srednjovjekovnoj i renesansnoj višeglasnoj glazbi

2.2. gregorijanski koral + svjetovna glazba

2.3. oba glasa kreću se u istim notnim vrijednostima

3. GYMEL

3.1. blizanci višeglasja

3.2. pjevan u dubljem glasu, a iznad su se dva glasa samostalno kretala u usporednim tercama

3.3. U XVI. st. označivao dijeljenje jedne vokalne dionice na dva pjevača

4. DISKANTUS

4.1. u početku su glasovi imali iste vrijednosti

4.2. kasnije je dodan glas i kraće notne vrijednosti

4.3. Osniva se na kretanju istodobnih melodijskih linija u više glasova ili dionica. Diskant je bio isprva dvoglasan, a poslije troglasan i četveroglasan s bogatije razvijenim melodijskim linijama.

4.4. 12.-13. st.

5. SLOBODNI ORGANUM

5.1. 11. st.

5.2. drugačije kretanje melodije, isti notni zapis,

6. MELIZMATIČKI ORGANUM (12. st.)

6.1. na slobodni koral u tenoru dodaju se dva ili tri glasa, a njihov ritam postaje čvrsto organiziran

7. LEONIN I PEROTIMUS

7.1. autor prvih četveroglasnih skladbi

8. 9.-14. st.

8.1. trajanje srednjovjekovnog višeglasja (polifonije)