ecologie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ecologie by Mind Map: ecologie

1. competitie en predatie

1.1. vijanden, concurrentie, aanpassing

2. symbiose

2.1. mutualisme

2.1.1. parasitisme

2.1.1.1. commensalisme

2.1.1.2. gastheer geen voor/nadeel, gast voordeel

2.1.2. gastheer nadeel, gast voordeel

2.2. gastheer/gast voordeel

3. milieu

3.1. abiotisch

3.1.1. temperatuur/klimaat/water

3.2. biotisch

3.2.1. levende dingen

4. voedselketen

4.1. voedselweb

4.1.1. eerste schakel altijd een plant

4.1.1.1. pijl wijst naar degene die eet

4.1.2. planten zijn producenten

4.1.3. dieren zijn de consumenten

4.1.4. bacterien/schimmels zijn reducenten

4.2. voedselnet

5. niveaus

5.1. individu

5.1.1. populatie

5.1.1.1. levensgemeenschap

5.1.1.1.1. ecosysteem

6. organismen

6.1. heterotroof

6.2. autotroof

7. kringloop

7.1. koolstofkringloop

7.2. stikstofkringloop

7.2.1. nitraat! (grondbemesting)

7.2.2. stikstof bodem en lucht

7.2.2.1. denitrificerende bacterien

7.2.2.2. nitrificerende bacterien

8. piramide

8.1. biomassa is het totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme

8.2. in elke schakel verdwijnt energie door

8.2.1. uitwerpselen

8.2.1.1. verbranding

8.2.1.1.1. afgestorven weefsel

9. wetenschappelijke naam

9.1. geslachtsnaam + soortnaam

10. tolerantiegebied

10.1. optimum is waar het soort het beste kan leven

11. populatie

11.1. veel eten, weinig vijanden: plaag

11.2. er moet een biologisch evenwicht zijn

12. pioniers en successie

12.1. pioniersplant

12.1.1. successie

12.1.1.1. climaxecosysteem (bos )