Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at omlægge dele af energiforsyningen fra fossile brænd...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at omlægge dele af energiforsyningen fra fossile brændstoffer til atomkraft i Danmark? by Mind Map: Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at omlægge dele af energiforsyningen fra fossile brændstoffer til atomkraft i Danmark?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at anvende thorium istedet for uran i et atomkraftværk

1.1. Mindre skadeligt affald

1.2. Større mængder end uran

1.3. Mindre farligt

1.4. Man kan bruge noget af det affald, som der er i forevejen

1.5. Bedre udnyttelse

2. Hvad er fission?

2.1. Når en atomkerne spaltes (uran)

2.2. Det man lige nu bruger i atomkraftværker

3. Hvad er fusion?

3.1. Sammensmeltning af to små atomkerner, så de danner en stor

4. Hvilke fordele er der ved at anvende atomkraft til energiforsyning?

4.1. CO2 - neutralt

4.2. Hvis elforsyningen svigter, så er det gode ved kernekraftværk at Uran findes mange steder, i forhold til kul, olie og naturgasser er blevet indsnævret til få lande der har det

4.3. Det er forholdsvis billigere at producere elektricitet ved atomkraft, det er fordi Uran er rimelig billigt, i forhold til kul, olie og naturgasser, der koster mere

5. Hvad er et atomkraftværk?

5.1. Spaltning

5.1.1. Man spalter atomer (fission)

5.1.2. Man spalter U-235 (Uran)

5.1.3. Når Uran spaltes, bliver der dannet varme, som bliver brugt til at varme vand op til damp

5.1.4. Derefter bliver der dannet elektricitet i generatoren, som bliver drevet af turbinen

5.2. Kontrolstænger

5.2.1. Der sidder kontrolstænger i reaktoren, som sørger for at temperaturen i reaktoren ikke bliver for høj

5.2.2. Kontrolstænger indfanger neutroner, hvilket på den måde forhindrer at urankerner spalter

5.3. Energiomdannelse

5.3.1. Kerne energi - Varme energi - potentiel energi - Kinetisk energi - Elektrisk energi

6. Modeller

6.1. CO2 - kredsløb

6.2. Fotosyntese

6.3. Respiration

6.4. Atomkraftværk

7. Forsøg

7.1. Afbrænding af flaskegas

7.1.1. Med dette forsøg, kan vi påvise at de fossile brændstoffer vi bruger til vores energiforsyning lige nu udleder CO2, og derfor er dårligt for vores økosystem

8. Anvender man atomkraft i Danmark, hvorfor/hvorfor ikke?

8.1. Danmark har ikke atomkraftværker

8.2. Man mener, at det er for farligt, da atomkraftværker kan lave kæmpe katastrofer, hvis der er noget, som går galt. Det sker dog meget sjældent

9. Hvilke ulemper er der ved at anvende atomkraft til energiforsyning?

9.1. Radioaktiv stråling

9.1.1. Skadeligt for dem, som omgås atomindustrien

9.1.1.1. Kræft

9.1.2. Farlige affaldsstoffer

9.2. Fare for atomkatastrofer

9.2.1. Tjernobyl

10. Hvilke konsekvenser har det, at vi lige nu anvender fossile brændstoffer i vores energiproduktion?

10.1. Påvirker vores økosystem

10.1.1. For stor koncentration af CO2

10.2. Når man anvender kul, olie og naturgasser koster de 60-70% af driftsudgifterne, hvor Uran kun udgør 5%

11. Konklusion

11.1. Ulykker

11.1.1. Atomkraftværkerne kan være rigtig farlige, hvis der sker en ulykke, da det er radioaktivt, og kan gøre områder ubeboelig

11.2. Grøn energi

11.2.1. Atomkraftværker er rigtig gode, når vi skal danne grøn energi

11.2.1.1. CO2-neutral

11.2.2. Billigere

11.3. Thorium

11.3.1. Hvis det lykkes at bruge thorium på atomkraftværkerne, kan man bruge noget af det affald, som allerede eksisterer.

11.3.2. Thorium findes i større mængder end uran, og er mindre skadeligt

11.4. Radioaktivt affald

11.4.1. Når man laver atomkraft, kommer der noget affald, som er radioaktivt. Det er svært at gøre noget ved det, man kan fx. grave det ned, men det er kun en midlertidig løsning

11.5. Fossile brændstoffer

11.5.1. Vi kan ikke blive ved med at bruge de fossile brændstoffer- det udleder for meget CO2, og det vil med tiden gøre jorden ubeboelig.

11.5.2. Koster mere

12. Kilder

12.1. Atomkraftværket

12.2. Atomkraft - fordele og ulemper

12.3. fusion | Gyldendal - Den Store Danske

12.4. Fusion og Fission

12.5. Kernekraft og atomkraft - Læs mere om fordele og ulemper

12.6. Udfasning af kul og olie - VedvarendeEnergi

13. Hvor får vi i øjeblikket vores energi fra i Danmark?

13.1. Fossile brændstoffer

13.1.1. Olie

13.1.1.1. Olie kan vi pumpe op ved nordsøen

13.1.2. Naturgas

13.1.2.1. Får vi når vi pumper olien op fra nordsøen

13.1.3. Kul

13.1.3.1. Det fossile brændstof, som udleder mest drivhusgas, når den brændes af

13.1.3.2. Produceres ikke i Danmark

13.2. Grøn energi

13.2.1. Solceller

13.2.1.1. Mange folk har solceller hjemme på deres tage

13.2.1.2. På den måde man anvender solceller er, at man optager solens stråler og omdanner det til elektricitet

13.2.2. Vindmøller

13.2.2.1. Godt i Danmark, særligt ved kysterne, da der blæser meget

13.2.3. Atomkraftværk

13.2.3.1. Vi forhandler med Norge, Sverige og Tyskland og får energi fra dem

13.2.3.1.1. Når vi får energi fra Norge, så er det fra et vandkraftværk

13.2.3.1.2. Når vi får energi fra Sverige og Tyskland, er det normalt fra et kernekraftværk