Kan vedvarende energi erstatte fossile brændstoffer, og hvordan kan vi udnytte vedvarende energi ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kan vedvarende energi erstatte fossile brændstoffer, og hvordan kan vi udnytte vedvarende energi bedst muligt? by Mind Map: Kan vedvarende energi erstatte fossile brændstoffer, og hvordan kan vi udnytte vedvarende energi bedst muligt?

1. Hvad er vedvarende energi?

1.1. Vindmøller

1.2. Biogas

1.3. Solceller

1.4. Vandmøller

1.5. Brint

2. Hvad er fossile brændstoffer?

2.1. Kul

2.2. Olie

3. Hvor har vi ressourcer til vedvarende energi i verden?

3.1. I Danmark er en stor del af vores energi, fra vindmøller.

3.2. Lande som Grækenland, Italien, Spanien og det sydlige Frankrig har mange solceller.

3.3. Lande som Grækenland, Italien, Spanien og det sydlige Frankrig har mange solceller.

4. Hvor har vi ressourcer til fossile brændstoffer

4.1. Vi har olie boreplatforme indenfor danmarks terretortie ude i nordsøen

4.2. Saudi Arabien er det land der producerer mest olie i hele verden

5. De 7 energiformer

5.1. Bevægelsesenergi/kinetisk energi

5.2. Potentiel energi

5.3. Elektrisk energi

5.4. Varmeenergi/termisk energi

5.5. Kemisk energi

5.6. Strålings energi/lys energi

5.7. Kerneenergi

6. Forsøg

6.1. Lav et forsøg hvor vi laver brint, ved at bruge vindmøller.

6.2. Lav strøm med solceller

6.3. Lav strøm ved hjælp af fossile brændstoffeer