Håndtering, indsamling og brugen af Data i Byggebranchen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Håndtering, indsamling og brugen af Data i Byggebranchen by Mind Map: Håndtering, indsamling og brugen af Data i Byggebranchen

1. Den nuværende situation/status i byggebranchen

2. Problemer i byggebranchen

2.1. Meget konservativ branche

2.2. Lav Produktivitet

2.2.1. Work smarter - Not harder!

2.3. Lav innovations evne

2.4. Mange byggetraditioner der er svære at gøre op med

3. Hvordan Implemtere vi dataindsamling? Og brugen af dataen

3.1. Økonomisk gulerod for at gøre noget aktivt?

3.2. Hvad er incitamentet for at indsamle data

3.3. Adfærds design - forandringledelse ? Det vil kræve en ny arbejdsgang

4. Hvilke udfordringer vil der være i forbindelse med data indsamling?

5. Massere af Data, MEN

5.1. Hvilken Data er interessant?

5.1.1. Hvordan bruges den?

5.1.1.1. Hvordan håndtere vi den?

5.1.1.1.1. Kobling af data

5.2. Hvem udarbejder dataen?

5.2.1. Hvem indsamler den?

5.2.1.1. Hvad bruges den til?

5.2.1.1.1. Hvem gavner den?

5.2.1.2. Hvordan?

5.2.1.2.1. Teknologi?

5.2.1.2.2. Hvordan ved vi den er valied?

5.2.1.2.3. I forbindelse med stade?

5.2.1.2.4. Kan adfærds design/forandringsledelse kobles på?

5.2.1.2.5. Vil der være manuel data som vi er nød til at tage os af med indtastning?

5.3. Hvor ligger gevinsten

5.3.1. Databaserede beslutninger

5.3.1.1. Er den økonomisk målbar?

5.3.1.2. en fare for at træffe beslutninger med "lukket øjne" - ingen overvejeler/ stilling tagelse? mennesket er intuitivt, gør hvad der falder en ind

5.3.2. Er den målebar? svær at se?

5.4. Hvem bruger data - hvornår?

5.4.1. Bygherre - Total og hovedentreprenør

5.5. Hvad er nødvendigt for at vi kan indsamle data

5.5.1. 3D-model

5.5.2. Tilbudsliste - med mængder

5.5.3. Loskationbaserede tidsplan

5.5.4. Forarbejde (kodning/opsætning)

6. Hvad er status på nuværende tidspunkt i byggebranchen angående dataindsamling

6.1. Interviews af store udførende entreprenørfirmaer?

6.1.1. Dataindsamler de?

6.1.1.1. Hvorfor/hvorfor ikke?

6.1.1.1.1. En del af fremtidsplanerne?

6.1.1.1.2. Hvilke muligheder ser de for brugen data?

6.1.1.1.3. Hvilke data ser de som værende relevante

6.1.1.2. Er de bekendt med Big Data og BI?

7. Stade opgrøelse med mængder og lokationer

7.1. PPU betaling

7.1.1. Ingen overfakturering

7.1.1.1. Bedre cashflow for ENT+BH

7.1.1.2. "Dårligere" cashflow for UE (fordi det er mere korrekt)

7.1.1.2.1. Nye muligheder for betaling pr. 14 dag i ny AB18 fremfor hver 30. Ville være behjælpelig?

7.1.1.2.2. Nogle entrepriser kan være dyre at sætte igang - altaner, elementer - Hvad er løsningen herved?

7.1.1.2.3. Hvilken betydning har det for entreprenørerne først at få pengene ind ved udførsel af aktivitet ( samt godkendelse)

7.2. Brugen af LBS

7.2.1. mere opdelt = mindre risiko for økonomi i områderne

7.2.2. Mere præcis planlægning, og styr på mængder på lokationer

7.2.3. Gøre byggebranchen mere produktionsatgigt - altså finde inspiration fra industri branchen til at øge produktivitet

7.2.4. Parkinsonslov - tid, vi når det nok til den afsatte tid

7.2.5. Når det er koblet op på lokation og mængder - næsten umuligt at melde for meget ind

7.2.5.1. Og skulle der blive tastet for meget ind, ville det kunne argumenteres for at være i en ubetydelig grad

7.2.5.1.1. Derved mindre økonomisk usikkerhed

8. Kunne målet med data indsamling være:

8.1. Velovervejet databaserede beslutninger med input fra mave fornemmelse

8.1.1. Predicitive Analysis

8.1.2. KPI analyse

9. Big Data

9.1. Buzz-word frem for et videnskabeligt begreb?

9.2. Hvordan tolkes Big data i byggebranchen

10. Digitalisering af byggeri er i gang - Bør dataindsamling være en større del af dette?

10.1. BIM-model er allerede et vigtigt værktøj

10.1.1. Modelgrundlaget skal være ordentligt før data kan indsamles

10.1.2. Udbud med mængder - betydning af det?

10.2. Kode/ data struktur er en MEGET afgørende del

10.2.1. Mønster i data der snakker sammen

10.2.1.1. automatisere det

10.3. Større IKT-krav

10.4. Vil give et mere gennemsigtigt byggeri

10.5. Ændringer i værdikæden på baggrund af digitalt byggeri

11. Økonomi og risikostyrring med BI

11.1. Hvordan - hvad er vigtigt

11.1.1. Boards

11.2. Bedre overblik

11.3. Brugen af PowerBI

11.3.1. Databaserede overvejede beslutninger

11.3.2. Boards et værktøj til bygherre - og sikre et bedre overblik for den

11.4. Hvordan kan BI bruges i byggebranche? Hvordan bruges de i andre brancher?

11.4.1. Hvilke styrker/svagheder er der? SWOT analyse?

12. Ledelse gennem digitalt byggeri

12.1. Nye arbejdsopgaver

12.1.1. Mere fokus på tid og økonomi?

12.1.1.1. Vil det forbedre? det er jo her vi ser store overskridelser pt.

12.2. Nye fokuspunkter som byggeleder

12.2.1. Mere fokus på selve LEDELSE - og beslutningen

12.2.2. Kommer ti lat handle mere om at give de rigitge forudætninger

12.3. Bedre samarbejde gennem digitalt byggeri?

12.3.1. Mere klar opgave struktur

12.4. Større krav til ledelse?

13. har burgen af data en indvirkning på:

14. Den politiske interesse i mere databaserede byggeri

14.1. Byggeri bliver mere målbart / sammenlignligt

14.2. Hvilken betydning byggeri har for vores økonomi/BNP/beskæftigelse

15. Er der nogle byggeri der bliver for små til at indsamle data på?

15.1. Supersygehuse - italienere

15.2. Hvad gør de på NAU

16. Fokus på Data vedrørende Tid og økonomi

16.1. Udarbejdelse af tidsplan

16.2. Ajourføring af tidsplan

16.3. Optimering af tidsplan

16.4. Styrring af økonomi

16.5. før-konfliktløsning ved indrappoerting

16.6. Rent visuelt kunne vise stade i byggeri

17. Er der nogle firmaer der indsamler data? bruger de dem?

18. Kommunikation gennem data - siger data noget, uden vi behøver at sige noget? se en fremgang ud fra dataindtastning??

19. Store projekter hvor alle typer/ størrelser af entreprenøre har mulighed for at byde ind - Tænk Nau

19.1. Små lokale entreprenører kan tage sig af små fagentrepriser.

19.2. Store entreprenøre - kan vinde store entrepiser