Projektopgave: Overemne: Rettigheder, forandringer og grænser.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projektopgave: Overemne: Rettigheder, forandringer og grænser. by Mind Map: Projektopgave: Overemne: Rettigheder, forandringer og grænser.

1. Rettigheder

2. Forandringer

3. Grænser

3.1. Landegrænser

3.1.1. Danmarks grænse

3.1.2. Illegal indvandring over grænsen til USA

3.1.3. Grænseland

3.2. Personlige grænser

3.2.1. Grænsen mellem det private og det offentlige på de sociale medier

3.2.2. Når andre overskrider ens personlige grænser

3.3. Aldersgrænse

3.3.1. Aldersgrænse på alkohol og tobak?

3.3.1.1. Hvad ville der ske, hvis vi ikke havde aldersgrænser?

3.3.2. Overgangs-ritualer fra barn til voksen

3.3.2.1. Teenagere

3.3.2.2. Forskellige kulturelle overgangsritualer

3.3.2.2.1. Jødisk: bar/bat mitzvah

3.3.2.2.2. Konfirmationen

3.3.2.2.3. Abeoriginals og at blive sendt ud i vildmarken

3.3.2.2.4. Dannelsesrejser

3.4. Usynlig grænse

3.4.1. Grænser for rigtigt og forkert

3.4.2. Grænse for ytringsfriheden og tonen i den offentlige debat.

3.4.3. Etiske spørgsmål handler ofte om grænser, for der rykkes ofte ved de etiske grænser, når den teknologiske udvikling skaber nye muligheder for overvågning eller behandling.

3.4.3.1. Da det første reagensglasbarn blev født i 1980'erne, skabte det f.eks. voldsom debat om, hvorvidt det var i orden at manipulere med menneskets biologi, mens det i dag er en almindeligt accepteret behandling af barnløse.

3.5. Grænser for opførsel

3.5.1. Når børn og unge er på grænsen

3.6. Overskride grænser

3.6.1. At være modig og turde overskride egne grænser

3.6.2. På den anden side af ens grænser, kan der være frygt for at fejle, tabe ansigt eller dø?

3.7. Fysisk grænse

3.7.1. Grænsen mellem liv og død

3.8. Synlige grænser

3.8.1. Grænsebom

3.8.2. Trumps mur

3.8.2.1. Hvorfor vil Trump bygge en mur?

3.8.3. Berlinmuren

3.8.4. Hvilke landegrænser har ført an til konflikter?

3.8.4.1. Israel og Palæstina

3.8.4.2. Den Kolde Krig og Jerntæppet

3.8.4.3. Flygtninge-krisen i 2015

3.8.4.3.1. Kan ansvaret for andre mennesker afgrænses af nationale og geografiske grænser?

3.9. Grænser man kan sætte, flytte eller sprænge

3.9.1. Er græsset grønnere på den anden side?

3.9.2. Sproglige grænser

3.10. Når en grænse bliver brudt

3.10.1. Nye veje

3.11. Kendte mennesker som har rykket grænserne?

3.12. Grænser på engelsk: limit, border og boundary.

3.13. Sproglige grænser

3.13.1. Hvilke grænser er der i sproget?

3.14. Grænser for køn og seksualitet

3.15. Grænser for mennesket i fremtiden?

3.15.1. Gen-teknologi

3.15.1.1. Etik og moral

3.16. Grænsen mellem dyr og mennesker