GRØNTSAGER (forløb i 6.F)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GRØNTSAGER (forløb i 6.F) by Mind Map: GRØNTSAGER (forløb i 6.F)

1. VIDEN

1.1. forbrug

1.2. samf. udvikling

1.2.1. kartoflens historie/oprindelse

1.3. hygiejne (rep).

1.4. forskellige sorter

1.5. madlavning og grundmetoder

1.6. madkultur

1.6.1. måltidet

1.6.1.1. "det gode måltid"

1.6.1.1.1. "gammeldaws mad"

2. OPLEVELSE

2.1. besøge en gård fx Årstidernes Gårdbutik, rundvisning

2.2. fortolkning

2.3. det skabende og det genskabende

3. DIDAKTISKE OVERVEJELSER

3.1. SMTTE - model

3.1.1. procesorienteret

3.1.1.1. mål

3.1.1.1.1. én gruppe én grøntsag - blive eksperter

3.1.1.1.2. hvad er målene, hvad vil eleverne gerne selv have ud af forløbet?

3.2. tid

3.2.1. tid til elevernes medbestemmelse ?

3.2.2. forløbs længde

3.2.3. skal forløbet veksle mellem teori og praksis - en uge i klassen, teori, og en uge i køkkenet?

4. MORAL

4.1. forbrug

4.2. kartofler

4.2.1. øko

4.2.2. dansk

4.2.3. lokale

4.2.4. udenlandske

4.3. sundhedsværdien i forskellige kartofler og fra forskellige steder

4.3.1. klima og miljøbevidsthed

5. IT I UV. (elevprodukt)

5.1. SMÅ P

5.2. lave kartoflens historie som en tegneserie

5.3. lave radioreklame for danske kartoffelavler

5.4. lave en kampagnefilm for Samsø kartofler

5.5. lave interview med kartoflen/ le pommes frit (inddrage viden)

5.6. hvad kræver det af eleverne at lave produkter

5.6.1. hvad kræver det af læreren

5.6.1.1. hvad kræver det af rammerne

5.6.1.1.1. adgang i it udstyr, computer eller ipad

5.6.1.1.2. hvordan evalueres det, hvordan præsenteres produktet?