Integració de Sistemes d'Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració de Sistemes d'Informació by Mind Map: Integració de Sistemes d'Informació

1. Classificació

1.1. Segons responsable processos de negoci

1.1.1. Intraempresa

1.1.1.1. 1 Empresa

1.1.2. Interempresa

1.1.2.1. Més d'una empresa

1.1.3. Híbrid

1.1.3.1. 1 Empresa i múltiples clients

1.2. Segons la tipologia dels processos de negoci

1.2.1. Integració horitzontal

1.2.1.1. Integració dels processos que formen part del cicle de producció

1.2.1.2. Tipus

1.2.1.2.1. Cap a dintre

1.2.1.2.2. Cap endavant

1.2.1.2.3. Cap endarrere

1.2.2. Integració vertical

1.2.2.1. Integració dels nivells de decisió de l'empresa

1.2.2.1.1. Estratègiques

1.2.2.1.2. Tàctiques

1.2.2.1.3. Operatives

1.2.2.2. Tipus

1.2.2.2.1. De baix a dalt

1.2.2.2.2. De dalt a baix

1.2.3. Integració mixta

1.2.3.1. Concurrència entre integració horitzontal i vertical

2. Definició

2.1. Com un determinat element interactua amb els altres elements

2.1.1. Comunicació entre sistemes o elements diferents

2.1.2. Sistemes o elements com un tot

2.2. Mitjà per aconseguir la Integració Empresarial

2.2.1. Integració tecnològica

2.2.2. Integració de software

2.2.3. Integració d'informació

2.2.4. Integració dels processos de negoci

3. Nivells d'integració (Mische 2001)

3.1. Estat 1: Interconectivitat

3.1.1. Connexió components tecnològics

3.2. Estat 2: Interoperabilitat

3.2.1. Connexió components independents però amb enteniment mutu

3.3. Estat 3: Convergència semàntica

3.3.1. Definir la informació fent servir estàndards i formats concrets

3.4. Estat 4: Integració convergent

3.4.1. Processos negoci, persones i coneixement

4. Beneficis

4.1. Generals

4.1.1. Millora del rendiment del negoci

4.1.2. Reducció de costos

4.1.3. Increment de la productivitat

4.2. Organitzatius

4.2.1. Quant més organitzats son els processos empresarials, més eficients son.

4.3. Directius

4.3.1. Millorar el retorn de la inversió

4.3.2. Augmentar el rendiment

4.4. Estratègics

4.4.1. Millor col·laboració dins l'empresa i amb els socis

4.4.2. Augment de la satisfacció del client

4.5. Tècnics

4.5.1. Augment del flux de daddes

4.5.2. Accés a la informació emmagatzemada

5. Problemes

5.1. Tècnics

5.1.1. Relacionats amb la infraestructura tecnològica

5.2. Operacionals

5.2.1. Costs de la infraestructura tecnològica

5.3. Directius

5.3.1. Necessitats d'obtenir la informació a temps

5.4. Estratègics

5.4.1. Reducció de la satisfacció del client

5.4.2. Increment de la pressió de la competència

5.4.3. No poder cobrir les demandes dels clients

5.4.4. Disminució de la quota de mercat

6. Característiques

6.1. Processar informació de forma eficient

6.2. Cooperació entre components i els seus elements externs

6.3. Adaptació a la evolució empresarial i tencològica

6.4. Cobrir les necessitats de la gestió de la informació

7. Barreres

7.1. Costs de la solució

7.2. Resistencia al canvi

7.3. Política interna de l'empresa

7.4. Necessitat de redissenyar els procesos, i estructura, empresarials

8. Metodología projecte integració

8.1. Estàndar ISO/IEC 24744

8.1.1. Basat en dominis d'informació

8.1.1.1. Software

8.1.1.2. Empresarial

8.1.1.3. Sistemes

8.1.2. Iteratiu

8.1.3. Avaluació continua en etapes

8.2. Elements principals

8.2.1. Cicle de vida

8.2.1.1. Obtencíó

8.2.1.1.1. Estudi de les necessitats empresarials i disseny d'una solució d'integració conceptual

8.2.1.2. Implementació

8.2.1.2.1. Planificació

8.2.1.2.2. Alienació i desenvolpamet

8.2.1.2.3. Desplegament

8.2.1.2.4. Avaluació

8.2.1.3. Ús

8.2.1.3.1. Planificació

8.2.1.3.2. Ús i evolució

8.2.1.3.3. Desplega noves versions

8.2.1.3.4. Avaluació

8.2.2. Artefactes d'integració

8.2.2.1. Productes de treball

8.2.2.1.1. Creats durant la implementació

8.2.2.1.2. Modificació d'existents

8.2.3. Artefactes de gestió

8.2.4. Altres

8.2.4.1. Unitats de treball

8.2.4.2. Rols