Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eindproject by Mind Map: Eindproject

1. EMS

1.1. Intune

1.1.1. Autopilot

1.1.1.1. Installatie

1.1.1.2. Update

1.1.1.3. Automatisch

1.1.1.4. Remote

1.1.2. MDM

1.1.2.1. Intune Standalone

1.1.2.2. Intune Hybride

1.1.2.3. Lifecycle

1.1.2.3.1. Divice

1.1.2.3.2. App

1.1.3. enrollment

1.1.3.1. Windows

1.1.3.2. Android

1.1.3.3. iOS

1.1.3.4. MacOS

1.1.4. troubleshooting

1.1.4.1. User status

1.1.4.2. the Troubleshoot pane

1.1.4.3. Client apps

1.2. Office 365

1.2.1. Exchange

1.2.2. Network access control

1.2.3. VPN

1.3. Azure Active Directory

1.3.1. Walkthrough of Microsoft Intune

2. Oplevering

2.1. Presentatie

2.2. Verslag

2.2.1. Informatieanalyse

2.2.1.1. Huidige situatie

2.2.1.2. Gewenste situatie

2.2.2. Definitiestudie

2.2.2.1. Zinvol

2.2.2.2. Technisch haalbaarheid

2.2.2.3. Aanbeveling

2.2.2.4. Omschrijving van de systeemeisen

2.2.2.5. Het systeem concept

2.2.2.6. Kostenplaatje

2.2.3. Basisontwerp

2.2.3.1. Basisgegevensstructuur

2.2.3.2. Basisfunctiestructuur

2.2.3.3. Technisch systeemstructuur

2.2.4. Detailontwerp

2.2.4.1. Functioneel ontwerp

2.2.4.2. Technisch ontwerp

2.2.4.3. Systeemtest

2.2.4.4. Acceptatietest

2.2.4.5. Realisatie en invoering

2.2.5. Realisatie

2.2.5.1. Systeemtest

2.2.5.2. Acceptatietest

2.2.6. Invoering

2.2.6.1. Conversie en invoerplan

2.2.6.2. Afgesloten projectdocumentatie

2.2.6.3. Overdrachtsrapport

2.2.7. Gebruik en beheer

2.2.7.1. Organisatie van gebruik en onderhoud

2.2.7.2. Gebruiks- en beheerplannen

2.2.7.3. Volledige systeembeschrijving

2.2.7.4. Periodiek beoordelingsrapport

3. Aanvraag

3.1. Omschrijving

3.2. Gegevens werknemers

3.3. Gegevens opdrachtgever

3.4. Planning

3.5. Geschatte benodigdheden

3.6. Kerntaken

3.6.1. Informatiebehoefte van opdrachtgever vaststellen

3.6.2. Functioneel ontwerp

3.6.3. Doel van het project

3.6.4. Technisch ontwerp

3.6.5. Plan van aanpak

3.6.6. Testomgeving realiseren

3.6.7. Implementatieplan

3.6.8. Implementeren van Informatiesysteem

3.6.9. Ondersteunen van acceptatie test

3.6.10. Evaulatie van Implementatie

3.6.11. Voorkomen van verstoringen

3.6.12. Behandelen van informatiesysteem

3.6.13. Procedures opstellen

3.6.14. Beveiligen van informatiesysteem