Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kracht by Mind Map: Kracht

1. Soorten

1.1. Spierkracht

1.2. Elektrische krachten

1.3. Cohesie- en Adhesiekrachten

1.4. Zwaartekracht

1.5. Kracht van een magneet

1.6. Contactkrachten

1.7. Veldkracht

2. Effect van een kracht

2.1. Statisch effect

2.1.1. Elastische vervorming

2.1.2. Plastische vervorming

2.2. Dynamisch effect

2.2.1. Bewegingstoestand

3. Krachten meten

3.1. Dynamometer

3.1.1. Newton

4. Voorstelling van de kracht

4.1. Richting

4.2. Aangrijpingspunt

4.2.1. Vectoriele grootheid

4.3. Zin

5. Zwaartekracht

5.1. Zwaartepunt

5.1.1. Middelpunt

5.2. Richting

5.2.1. Verticaal

5.3. Zin

5.3.1. Naar de aarde