Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cicerón by Mind Map: Cicerón

1. CONXURACIÓN DE CATILINA

1.1. quixo formar parte do consulado- non tivo éxito

1.2. medios ilexítimos para conseguilo

1.2.1. conspiración

1.2.2. revolución

1.3. reclutou homes das clases

1.3.1. senatoriais

1.3.2. equestres

1.4. Caio Manlio- enviado a Etruria

1.4.1. consigue reunir un exército

1.5. os seus plans

1.5.1. incendios

1.5.2. matanza de senadores

1.6. revolución- alcanzar a cidade de Roma

1.6.1. Catilina proclámase cónsul

1.6.2. Cicerón tiña que ser asesinado

1.6.2.1. consegueu escapar

1.7. denuncia de Cicerón a Catilina no senado

1.7.1. primeiro dos discursos das Catilinarias

1.7.1.1. "Quousque tandem abutere, Catilina, patienta nostra?"

1.7.1.1.1. "Ata cando abusarás da nosa paciencia, Catilina?"

1.8. Catilina fuxe de Roma

1.8.1. prepara o seu exército

1.9. conxura exposta aos embaixadores dos alóbroges

1.9.1. informaron a Cicerón

1.10. cartas lidas no senado por Cicerón

1.11. orde senatorial- decisiva

1.11.1. Catón solicita a pena de morte aos conxudaros

2. VIDA

2.1. Marco Tulio- 106 a.C. Arpino

2.2. Grandes habilidades para o estudo

2.2.1. destreza oral

2.3. 16 anos- transladouse á metrópole

2.4. Roma-Grecia, para estudar

2.5. Quinto Mucio Escévola

2.5.1. tutor de Cicerón

2.5.2. maestría nas artes de disputa e persuasión

2.6. Para labrarse a fama- avogado de Sexto Roscio

2.7. Carreira militar

2.7.1. Pompeio Estrabón

2.7.1.1. Pai de Pompeio Magno

2.8. Casou- Terencia

2.9. Elixido cuestor- 76 a.C

2.9.1. Sicilia

2.9.1.1. defender contra coaccións e roubos por Verres

2.10. Cursus honorum

2.10.1. Edil- 69 a.C

2.10.2. Pretor- 67 a.C

2.10.3. Cónsul- 63 a.C

2.11. "homo novus"

2.12. 59 a.C- "primeiro triunvirato"

2.12.1. Craso, Pompeio e Xulio César

2.12.2. Cicerón fóra - Intencións inconstitucionais da alianza

2.13. Abandona consulado - Inimigos en acción

2.13.1. Publio Clodio - aristócrata populista

2.13.1.1. Antiga inimizade con Cicerón

2.13.2. Condenado ao exilio (58 a. C.)

2.13.2.1. Condenar a morte - Partidarios de Catilina

2.13.2.2. Sen xuízo previo

2.14. Clodio- propiedades de Cicerón confiscadas

2.14.1. casa do Palatio- destruída

3. PERVIVENCIA NA ACTUALIDADE

3.1. frase do discurso de Catilina

3.1.1. séguese utilizando hoxe en día

3.1.2. manifestarse contra a corrupción

3.2. Hungría- frase nunha pancarta

3.3. corrupción en Valencia

4. OBRA

4.1. Cartas

4.1.1. 900 cartas

4.1.2. redescubertas por Petrarca- s XV

4.1.3. grandes xoias da Antigüidade

4.1.4. publicadas dende a morte de Arpinate (Cicerón)

4.1.5. temas

4.1.5.1. acontecementos íntimos ou familiares

4.1.5.2. oficiais

4.1.5.3. políticos

4.1.6. Epistulae ad Familiares

4.1.6.1. 16 libros (62-43 a.C)

4.1.6.2. Dirixidas a amigos e persoaxes coñecidos como César ou Pompeio

4.1.6.3. Grazas a elas enténdese o xogo político do momento

4.1.7. Epistulae ad Quintum fratem

4.1.7.1. 3 libros- dirixidas a Quinto Tulio Cicerón

4.1.7.1.1. o seu irmán

4.1.7.2. consellos e advertencias

4.1.8. Epistulae ad Aticum

4.1.8.1. Rico, cultivado e o editor máis antigo que se coñece

4.1.8.2. 396 cartas de Cicerón

4.1.8.3. 16 libros (68-43 a.C)

4.1.9. Epistulae ad Marcum Brutum

4.1.9.1. dirixidas a Marco Bruto

4.1.9.2. 9 libros

4.2. Retórica

4.2.1. Cicerón escribiu varios tratados

4.2.1.1. compilaba coñecementos adquiridos estudando

4.2.1.1.1. retórica grega

4.2.1.1.2. historia da oratoria romana

4.2.1.2. experiencia propia- avogado e estadista

4.2.2. De oratore

4.2.2.1. sobre a formación do orador

4.2.3. Oratore

4.2.3.1. retrato do orador ideal

4.2.4. Brutus

4.2.4.1. compendio histórico

4.2.4.2. forma dialogada

4.2.4.3. Cicerón, Ático e Bruto

4.2.4.4. recibe o nome da persoa á que vai dedicada

4.2.4.5. elocuencia grega e romana

4.2.5. De optimo genere oratorum

4.2.5.1. mellor tipo de elocuencia

4.2.5.2. visión propia do estilo de oratoria

4.2.5.3. verdadeiro aticismo

4.2.6. Partitiones oratoriae

4.2.6.1. divisións dos discursos

4.2.6.2. pregunas e respostas

4.2.6.3. para o seu fillo

4.2.7. Topica

4.2.7.1. lugares comúns dos discursos

4.2.7.2. conxunto de tópicos

4.2.7.3. establecer contidos

4.2.7.4. inventio (invenire)

4.3. Discursos

4.3.1. principios de retórica

4.3.2. cumio da política romana

4.3.3. consérvanse máis de 50

4.3.4. discursos- obras literarias

4.3.5. Tipos

4.3.5.1. Discursos Xudiciais

4.3.5.1.1. De defensa

4.3.5.1.2. De acusación

4.3.5.2. Discursos políticos

4.3.5.2.1. pronunciados polo Senado ou a Asemblea do pobo

4.3.5.2.2. Catilinarias (In Catilinam)

4.3.5.2.3. Filípicas

4.3.5.3. Discursos privados

4.3.5.3.1. Abogado defensor

4.3.5.3.2. Discursos- defensivos

4.4. Filosofía

4.4.1. últimos anos da súa vida

4.4.1.1. Pensamento das escolas filosóficas gregas

4.4.1.1.1. Academia (Platón)

4.4.1.1.2. Liceo (Aristóteles)

4.4.1.1.3. Estoa (estoicos)

4.4.1.2. Adaptación de termos á lingua latina

4.4.1.3. Obras teóricas- política e oratoria

4.4.1.3.1. De Republica

4.4.1.3.2. De Legibus

4.4.2. Consolatio

4.4.2.1. Morte da súa filla

4.4.2.2. Inmortalidade da alma

4.4.3. Diálogos

4.4.3.1. De finibus bonorum et malorum

4.4.3.1.1. "Sobre o sumo ben e o sumo mal"

4.4.3.2. De officiis

4.4.3.2.1. "Sobre os deberes"

4.4.3.3. De natura deorum

4.4.3.3.1. "Sobre a natureza dos deuses"

4.4.3.4. Cato Maior De senectute

4.4.3.4.1. "Sobre a vellez"

4.4.3.5. Laelius De amicitia

4.4.3.5.1. "Sobre a amizade"

4.4.4. Vocabulario novo

4.4.4.1. enriquecemento da lingua latina

4.4.5. gazas ás obras filosóficas de Cicerón

4.4.5.1. Coñecemento do pensamento filosófico da época

5. RETÓRICA POSTERIOR A CICERÓN

5.1. novo réxime imperial

5.1.1. Asamblea

5.1.1.1. perda de poderes

5.1.2. Senado

5.1.2.1. perda da maioría das competencias

5.2. a oratoria foi pasando á escolas

5.3. ensino superior

5.3.1. xoves pertencentes a familias acomodadas

5.3.1.1. escolas de Retórica

5.3.2. Rethor

5.3.2.1. ensinaba a técnica da oratoria

5.4. alumnos

5.4.1. discursos sobre temas ficticios

5.4.1.1. recitaban

5.4.1.2. memorizaban

5.4.1.3. compoñían

5.5. exercicios

5.5.1. Suasoriae

5.5.1.1. Principiantes

5.5.1.2. Consultas imaxinarias a personaxes famosos

5.5.2. Controversiae

5.6. Autores posteriores a Cicerón

5.6.1. Marco Anneo Séneca (55 a.C.- 39 d.C)

5.6.1.1. Corduba, Hispania

5.6.1.2. Pai de Séneca o filósofo

5.6.1.3. escribeu

5.6.1.3.1. Controversiae

5.6.1.3.2. Suasoriae

5.6.2. Gaio Cornelio Tácito (55- 120 d.C)

5.6.2.1. historiador

5.6.2.2. obra en forma de diálogo

5.6.2.2.1. "De oratoribus"

5.6.3. Marco Fabio Quintiliano (30-100 d.C.)

5.6.3.1. Calagurris (Zaragoza)

5.6.3.2. 1ª escola sufragada polo Estado - Vespasiano

5.6.3.3. escribiu un manual

5.6.3.3.1. "De instituione oratoria"

5.6.3.3.2. "De causis corruptae eloquentiae"